Modern, jämställd och förnyad kommunledning!

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Idag kommer vi att officiellt berätta att S-MP-C bildar majoritet i Falun. Förhandstipset har bekräftats av oss för någon vecka sedan, men nu kan vi också berätta mer hur styret formeras. Det innehåller också en liten överraskning: Jag och min parhäst, Susanne Norberg, fortsätter båda två som kommunalråd men Susanne blir ny ordförande i kommunstyrelsen! Jag blir vice i kommunstyrelsen och centerns Mats Dahlström och jag delar på en kommunalrådspost (50% vardera).

Efter att jag stått 1:a på socialdemokraternas kommunlista i fyra val i rad, och i tre av dessa fått möjlighet att bilda majoritet, så väljer jag att förnya mig. Det blir också en förnyelse av vårt parti och av kommunledningen. Det känns jätteroligt att kunna göra den här växlingen med Susanne och att jag på så sätt får chansen till nytändning i en delvis ny roll. Jag får möjlighet att jobba mer koncentrerat med frågor med koppling till tillväxt, näringsliv, byggande och hållbar utveckling. Jag kommer också att arbeta en del med budgetfrågor, i den omfattning som det efterfrågas i majoriteten.

Vi kan ännu inte berätta vilka som blir ordförande i alla nämnder och bolag då våra resp partier inte är helt klara med valberedningsarbetet. Barn- och utbildningsnämnden är undantaget då den ska väljas av KF samtidigt som KS och råd (KF 6/11). Jessica Wide (S) blir ordförande i BUN och Joakim Storck (C) blir vice ordförande i nämnden.

I övrigt kan vi säga att den höga jämställdhetsambition som vi haft kommer att få genomslag. Av 26 stycken ordföranden och vice i fullmäktige, kommunstyrelse, KS-utskott och nämnder kommer det att vara 13 stycken kvinnor och 13 män. Susanne Norberg blir dessutom den första kvinnan någonsin på posten som kommunstyrelsens ordförande i Falun.

Jag ser verkligen fram emot ytterligare en mandatperiod och samarbetet mellan tre stabila partier och många drivna och kunniga människor.

Susanne och Jonny

2 Responses to Modern, jämställd och förnyad kommunledning!