”Avslöjande” om VM?

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

Idag har SR Dalarna publicerat en nyhet om att vi eventuellt inte skulle följa upphandlingslagen (LOU).

Jag brukar säga att media gärna får granska oss närmare för att få en helhetsbild. SVT:s Uppdrag Granskning är välkomna!

VM-bolaget, Skid-VM i Falun 2015 AB, bildades 2010 och ägs idag av Falu kommun (45 procent), Svenska Skidförbundet (45 procent) och Svenska Skidspelen (10 procent).

Att bilda ett särskilt bolag för stora evenemang är inget unikt och det finns många skäl att göra det. Bland annat för att bolaget kan hantera sponsorpengar, vilket kommunen inte får göra. Samtidigt är öppenheten lika stor, det står inskrivet i bolagsordningen att offentlighetsprincipen ska gälla. Däremot gäller inte LOU eftersom verksamheten inte finansieras av skattemedel.

Falu kommun ger inga bidrag till VM-bolaget, däremot ersätter bolaget Falu kommun för att få använda Lugnet och de arbetsinsatser kommunen gör inför VM.

VM-evenemanget finansieras med ersättning från FIS, intäkter från biljetter, reklam och från sponsorer.

I media uppmärksammar också det faktum att Svenska Skidspelen inte var en av delägarna från start. För oss huvudägare var det viktigt att få med föreningslivet i detta stora evenemang, det var vårt främsta skäl för att bjuda in Svenska Skidspelen. Det fick i sin tur fick konsekvenser för Lagen om offentlig upphandling, men för kommunens del var det i sig inget mål.

Vindnät för 2,5 miljoner har det funnits olika bedömningar om hur det ska definieras. Därför har det blivit en särskild uppgörelse om kostnaden. Vi har agerat inom de ramar som vi uppfattar att lagarna ger. Om media eller medborgare uppfattar oklarheter i vårt agerande så välkomnar vi att en expertgranskning.

Det är naturligt att Falun får mycket uppmärksamhet i media inför skid-VM. Vi som hanterar skattemedel granskas alltid och det är bra. Skid-VM är ett mycket stort evenemang och utöver det sportsliga finns det givetvis ett stort intresse för själva värdskapet och kommunens insatser.

Men granskningen måste vara saklig. Idag var ingen höjdardag för radions public service… Varför tycker jag det? Jo:

1. Falu kommun har handlat upp bygget av skid-VM-anläggningar för 240 miljoner, helt enligt LOU, då det är skattepengar. Prickfritt!

2. Det VM-bolag som arrangerar VM har köpt varor och tjänster för runt 300 miljoner, utan LOU då bolaget bara jobbar med privata pengar från sponsorer, FIS m fl.

3. SR Dalarna har upptäckt att det finns runt 2,5 miljoner som eventuellt, kanske skulle ha handlats upp. Kollegorna på P3:s Tankesmedjan gör en ”skandal” av det och basunerar ut att ”VM-BOLAGET HAR SKÖTT ALLT PÅ EGEN HAND OCH BETALAT MED SKATTEBETALARNAS PENGAR!”. Hm, hur var det nu? Se nr 2!

Att Expressen och andra hänger på förvånar inte, men nog borde väl faktakoll vara obligatoriskt för licensfinansierad journalistik? Eller ska LOU kanske också användas för journalistiska tjänster?

 

LOU står för ”Lagen om Offentlig Upphandling” och den ska göra så att kommuner, staten m fl genom konkurrens får så mycket som möjligt för skattepengarna.

One Response to ”Avslöjande” om VM?