Positiv stadsutveckling och breddad dialog

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Positiv stadsutveckling och breddad dialog

Igår hade jag ett möte med dem som varit kritiska till förändringar i centrum och som reagerat på mitt tidigare blogginlägg om ”gnäll”. Mötet var bra med en blandning av enskilda privatpersoner, centrumföretagare och representanter för nybildade köpmannaföreningen. Jag tyckte att vi fick en bra dialog, framförallt mycket bättre än den som varit via media och sociala medier. Mötet kommer att följas upp, bl a genom separat möte med köpmannaföreningen.

Några av dem som inte kunde/ville/vågade komma igår har skrivit insändare som jag (tillsammans med arkitekten och resecentrums projektsamordnare Per Grundström) vill besvara så här:

”Insändarskribenterna Carl W, Håkan N och Gnäll Hazze har synpunkter på trafiken i Södra Centrum. Vi vill gärna kommentera deras påståenden och reda ut en del missförstånd.

Det övergripande målet med Resecentrum Falun och utvecklingen av Södra Centrum är att skapa en sammanhängande och tillgänglig stad med bättre förutsättningar för pendling till arbete och studier. Det ger också möjligheter att utveckla Falun. Nya kvarter för bostäder och verksamheter kan skapas. Möjligheterna att utveckla å-rummet till en attraktiv plats för människor och olika aktiviteter ökar.

Trafiklösningen är resultatet av en gedigen utrednings- och planeringsprocess där Faluborna vid flera tillfällen haft möjlighet att ta del av olika förslag. De prioriteringar som gjorts mellan olika trafikslags framkomlighet bygger på de vägledande och styrande principer som kommunfullmäktige ställt sig bakom, oftast i total enighet. Trafikslag som ska prioriteras är gående, cyklister och kollektivtrafik.

På de platser där det inte finns plats för alla trafikslag har biltrafiken därför fått mindre utrymme. Trafiklösningen är testad i en datormodell med trafikflödet 2010 uppräknat med 20 procent. Testerna visade att kapaciteten i systemet är tillräcklig, men med en lägre hastighet än tidigare. Avsikten har aldrig varit att skapa en ny genomfartsled. Korsnäsvägen i sin nya form är en stadsgata med möjlighet att åka genom centrum precis som tidigare.

Tidigare fanns trafikljus vid Korsnäsvägen-Trotzgatan, nu finns trafikljus i korsningen Korsnäsvägen-Promenaden på grund av att en cirkulationsplats inte ryms vid Grycksbobanan. Fler trafikljus har det däremot inte blivit.

En planskild korsning mellan gående/cyklister och biltrafik är ur ren trafiksäkerhetssynpunkt bättre än en korsning där alla möts i samma plan. Att korsning i plan ändå valts beror främst på målet om en sammanhängande stad med överblick och orienterbarhet. En bilväg mellan Korsnäsvägen och Tiskenparkeringen, för att få enklare nå centrums största parkeringsplats, har inneburit att det inte är möjligt att leda gång- och cykeltrafiken under mark.

Att man idag måste korsa Korsnäsvägen två gånger när man går mellan Tisken-parkeringen och stationen beror på att det fortfarande pågår arbeten. När arbetet är klart behöver man inte korsa Korsnäsvägen. Om några år kommer också gångtunneln som binder samman tågplattformarna att förlängas ner till Tisken. En hel del arbete återstår som sammantaget kommer att göra stor skillnad.

Att den planerade parken skulle kosta 40 miljoner är en seglivad myt. Den kalkylerade kostnaden för själva parken är cirka 15 miljoner. Resterande kostnader, ungefär 20 miljoner, är åtgärder som hänger ihop med nya vägdragningar och annan infrastruktur.

De personliga påhopp som finns i Håkan N:s insändare avstår vi från att kommentera.

Comments are closed.