Monthly Archives: juni 2015

Falumajoritetens budget 2016-2018 – stram med tydlig prio!

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

Falun är en kommun med möjligheter att utvecklas, växa och som har en väl fungerande kommunal service. Arbetslösheten är låg och kommunen har en relativt bra skattekraft. Den kommande budgetperioden innebär ändå stora utmaningar då nya resurser är begränsade. Vi … Continue reading

Professor Kalkyl, på jakt efter den lönsamma kommunen?

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

En (ö-)känd politisk redaktör skriver krönika om att han begärt ut en ”lönsamhetskalkyl” från kommunen på skid-VM-investeringarna. Svaret är att det inte finns en ekonomisk lönsamhetskalkyl på VM-investeringarna. Inte heller på investeringen i ishallen, resecentrum, kulturhuset tio14 eller någon annan investering! Det kan alltså visa … Continue reading