Professor Kalkyl, på jakt efter den lönsamma kommunen?

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

En (ö-)känd politisk redaktör skriver krönika om att han begärt ut en ”lönsamhetskalkyl” från kommunen på skid-VM-investeringarna.

Svaret är att det inte finns en ekonomisk lönsamhetskalkyl på VM-investeringarna. Inte heller på investeringen i ishallen, resecentrum, kulturhuset tio14 eller någon annan investering! Det kan alltså visa sig att hela Falu kommun är en förlustaffär – rent ekonomiskt. Drar man det till sin ytterlighet hamnar man i situationen där vi ska fråga oss om eleven Pelle är lönsam?

Falu kommun är inte ett vinstdrivande kommersiellt aktiebolag. Vi jobbar med att leverera välfärd, samhällsnytta, service och hållbar utveckling (inkl tillväxt), med god ekonomisk hushållning!

Det finns därför ingen ”lönsamhetskalyl” av det enkla skälet att nyttan för kommuninvånarna inte är möjlig att mäta på samma sätt som när ett kommersiellt företag gör lönsamhetskalkyler. Det sker en politisk prövning av alla investeringar vilket bl a innebär att olika politiska värderingar kan medföra olika syn på en föreslagen investering, vilket inte låter sig fångas i en kalkylmodell. Om en majoritet säger ja till investeringen innebär det att majoriteten bedömer att nyttan för kommuninvånarna är så stor att investeringen är motiverad.

Frågeställaren börjar kännas som Professor Kalkyl. En herre som egentligen är stillsam men som går igång på vissa ”upptäckter”. När jag kollar Wikipedia om seriernas Kalkyl inser jag att han och den politiska redaktören måste vara släkt i rakt nedstigande led: ”En intressant kontrast i Kalkyls personlighet är att han trots sitt strikt vetenskapliga synsätt på tillvaron begagnar sig av en pendel som enligt vagt ockulta principer skall hjälpa honom att hitta praktiskt taget vad som helst.”

kalkyl3

One Response to Professor Kalkyl, på jakt efter den lönsamma kommunen?