Står Falun och stampar?

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Står Falun och stampar?

Robert Sundberg försöker i dagens DD (22/7) sig på en analys av Faluns befolkningsutveckling i jämförelse med andra residensstäder. Sifforna är korrekta, men värt att notera är också att Falun i princip ökat sin befolkning alla år utom 1996, 1997, 1999. Det här var en tuff period med 700 lediga lägenheter, många statliga jobb som försvann och kraftiga underskott i kommunekonomin. Få residensstäder har haft en lika tuff situation, för att sedan komma tillbaka och fortsätta växa och utvecklas. Falun har nu tio år i rad med plusresultat, robust näringsliv och utvecklingskraft.

I närtid är bekymret istället att befolkningstillväxten varit väldigt ojämn, från 50-400 per år. En orsak kan vara att nyproduktionen av bostäder varierat kraftigt och att det sammantaget byggts för lite. Det är därför som det nu finns en politisk samstämmighet om att öka byggandet. Krisårens tomma lägenheter får inte längre vara ett mentalt hinder nu när bostadsbristen är skriande.

Andra områden som S-C-MP majoriteten vill förstärka för att öka kommunens attraktionskraft är kvalitén och mångfalden i vår välfärd, näringslivsarbetet, ta vara på alla kommundelars kvalitéer, delaktighet hos invånarna och på allvar ta oss an arbetet för att skapa en hållbar kommun både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Allt det här gör vi i andan av kommunens nya vision: ”Ett Större Falun”. Det stämmer att den inte har något exakt mål för befolkningsökning. Visionen har istället ett bredare spektra av perspektiv och förhållningssätt som vi tror driver på både hållbarhet, livskvalitet och tillväxt.

Sundbergs genomgång av residensstäders andel av länets totala befolkning leder oss inte bara till slutsatsen att Falun måste fortsätta växa. Den bekräftar också att det är viktigt att Falun-Borlänge fortsätter att fungera, upplevas och att vi arbetar för att vara ett gemensamt och sammanhållet regioncentrum. Att Falun-Borlänge är ett starkt regioncentrum är mycket viktigare än en enskilds kommuns befolkningsförändringar.

Inlägget svarar på: http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/nojd-med-laget-som-det-ar

Comments are closed.