Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 augusti

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 augusti

Efter ett litet sommaruppehåll är MSN igång igen med nämndsarbetet.

Nämnden går vidare med detaljplanen för ytterligare 10 villatomter samt en lite större byggrätt på Galgberget (ärende 3). Synpunkter har inkommit men nämnden anser att planen inte påverkar området på ett sånt sätt att planförslaget ska ändras i huvuddragen. Några tekniska preciseringar görs.

Efter mindre korrigeringar sänds nu planen för Syrafabriksområdet väster om E16 (4) ut på förnyad granskning. Planen är fortsatt högaktuell. Markarbeten har startat under sommaren (marklov lämnat). Själva byggnationen av datahallarna kräver en ny plan (en byggnad har planstöd idag).

Nämndens planering av budget för 2016 rapporterades och diskuterades också (6). Verksamheten är fortfarande under utveckling efter sammanslagningen. Det här i kombination med ett ambitiöst arbete där Faluns vision ”Ett Större Falun”, hållbarhetsmålen och politiskt prioriterade områden ska vägas samman gör att jag ser fram emot hur vi kan fortsätta att skapa en ännu mer välstrukturerad och serviceinriktad verksamhet – till nytta för faluborna. Tilldelad ram 2016 är 184 miljoner, där trefjärdedelar går till gator, mark och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är också nämndens största orosmoment då kostnaderna fortfarande inte är exakt preciserade eller stabila. Nästan hela nämndens underskott 2015 (5) kommer från kollektivtrafiken och risken är överhängande att anvisad ram för 2016 inte heller räcker. MSN vill därför ha vägledning av kommunstyrelsen var i kommunen ekonomin för trafiken ska hanteras i fortsättningen.

Medborgarförslaget om ”fria bussar i Falu kommun” (8) samt motionen ”låt pensionärerna åka gratis kollektivtrafik mellan kl 10-14” (9) väljer nämnden att besvara då kommunen har begärt att Dalatrafik ska utreda olika alternativ. Idag finns ingen finansiering för att införa avgiftsfrihet helt eller delvis.

Trafikverket kommer att starta ett stängslingsprojekt (11). Projektet är ett led i att minska antalet självmord längs järnvägen. Stängslingen kommer att göras längs Bergslagsbanan genom en stor del av Falu tätort samt mellan Falun och Borlänge. Ett vällovligt initiativ!

Info om kollektivtrafiken lämnades. Innan nyår kommer Falun att behöva besluta vilket bränsle våra bussar ska drivas på. Det här hänger förstås ihop med vilka miljöambitioner vi vill ha.

Information lämnades också om Resecentrum som för övrigt invigs på fredag kl 13.00. Jag skriver mer om Resecentrum i morgondagens blogg!

Som avslutning bifogas lite sommarbilder från MSN:s verksamhet:

imageimageimageny infart tisken

Comments are closed.