Resecentruminvigning efter 20 års förberedelser och 2 års byggtid!

Posted by Jonny in Uncategorized | 4 Comments

På fredag (28 augusti 13.00) är det dags för invigning av Resecentrum Falun. Det har varit en lång resa fram till det här delmålet. Jag skriver delmål då resan nu fortsätter. Nu ska vi skörda effekterna av den här investeringen och förstås bygga klart det som återstår i projektet. Huvudsyftet är förstås att utveckla det kollektiva resandet och göra det till en hävstång i arbete mot visionen ”Ett Större Falun”.

Min egen relation till det blivande resecentrumet startade efter valet 1994. En ny fördjupad översiktsplan för Falu centrum var på gång. Stationsområdet skulle utredas vidare, och en grupp socialdemokrater hade redan börjat fundera över bussterminalfunktionen, Gruvgatans och genomfartens funktion, hur staden skulle närma sig vattnet osv. Mitt i det här hamnade jag och sedan dess har vi ”hängt ihop”. Ofta har jag varit med och tagit, eller till och med drivit fram de beslut som berett vägen. Ibland har jag känt frustration vilken tid en sån här process kan ta. För tid har det tagit, men det har också blivit väldigt bra!

Det kommer att positivt påverka både resandemöjligheterna, resenärens första möte med Falun och utvecklingen av staden. Resandet förenklas med resecentrumet. Tydligheten, komforten och kopplingen mellan olika trafikslag blir bättre. Resenärens första möte med Falun blir nu ett helt annat. Ett dystert, slitet första intryck har ersatts med ett resecentrum som visar en modern stad/kommun och signalerar att vi är på väg att bli ”Ett Större Falun”.

Stadsutvecklingen ges nya möjligheter. Redan idag ser vi hur fastigheter runt resecentrum byggs om för nya bostäder och verksamheter (20-talet nya lägenheter, Magasinets utbyggnad mm). Med nya gatusträckningarna skapas mark som kan bebyggas. På så sätt växer Faluns innerstad söderut och läker såren från 1960-talets stadsomvandling. Marken är också beredd för att ta nästa steg, mot vattnet – Tisken och Runn.

Hur mycket pengar har då investerats? Falu kommun har jag bäst koll på, så övriga är cirkasiffor:

 • Falu kommun (gator, torg, gång-cykelstråk, flytt av Grycksbobanan, medfinansiering av EU-projekt och många år av förberedelsearbete): 215 miljoner. Korsningen Korsnäsvägen-Regementsvägen, Parkering vid Magasinet och Vasaparken återstår att bygga.
 • Trafikverket (spår och plattformar): 120 miljoner
 • Dalatrafik (regionbussterminal): 50 miljoner
 • Region Dalarna (stöd till gång-cykelstråk, medfinansiering EU-projekt): 25 miljoner
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (gångtunnel, informations- och tillgänglighetsinvestringar): 20 miljoner

Totalt är alltså den direkta investeringen över 400 miljoner. Till det kommer de investeringar som andra aktörer gör. Att det här är ett samverkansprojekt blir väldigt tydligt. Utan Trafikverkets insatser och Dalatrafiks investering hade Falu kommuns insatser inte heller kommit till sin rätt. Ett stort tack till alla som engagerat sig, drivit på, satsat resurser och tid. Ingen nämnd och ingen glömd. Men ett särskilt tack till faluborna som visat stort tålamod. Det är också ni som betalar halva projektet via kommunalskatten, men också ni och kommande generationer som kommer att ha nytta av det! Många har tyckt, många har byggt och till slut blev det väldigt snyggt 😉

Läs mer om invigningen: http://www.falun.se/trafik–infrastruktur/nyhetsarkiv-trafik-och-infrastruktur/trafik–infrastruktur/2015-08-26-kom-och-fira-med-oss–resecentrum-falun-ar-klart-for-invigning.html

RCentre fr spårRCskisser o planeringRCbussterm inneRCvägar före o efter

 

4 Responses to Resecentruminvigning efter 20 års förberedelser och 2 års byggtid!

 1. Jerk Allvar says:

  Roligt att se Johan! Även om jag inte håller med om allt i din ganska radikala bild så är det helt klart i den riktningen som utvecklingen behöver gå.

  Nyligen genomförda projekt som exempelvis bostäderna vid regementet är såklart välkomna för de som kan bo där, men området ger noll med värden till resten av staden. Nu håller samma misstag på att ske på Galgberget. Där finns fina gator som redan är utbyggda och klara med belysning och trottoarer, perfekt att fylla på med bra och värdeskapande bebyggelse direkt vid gatorna. Tyvärr verkar det bli stadsfrånvända punkthus om jag tolkar kopparstadens beskrivning rätt.

  Projektet som jag länkar till nedan, under byggande i Uppsala, borde stå modell för framtida byggen i Falun, låt Kopparstaden visa vägen! Det behöver inte bli dyrare, utan det ger garanterat bestående värden till staden som helhet.
  http://www.utopia.se/se/projekt/sodra-rosendal

 2. Johan Ali says:

  Vet inte var man skickar förslag till stadsbyggnadskontor. Skickar där för länk här.
  Falun bör införa en 100-årsplan för förtätning av tätorten. Har ritat ett amatörförslag här: http://imgur.com/gallery/iz9vmhQ/new
  Sluta bygg områden i miljonprogramsanda, bygg kvarter!