Största bostadsbyggandet på 20 år i Falun!

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

När 2015 summeras kommer över 200 nya bostäder att ha blivit inflyttningsklara under året. Man får gå tillbaka till början på 90-talet för en lika stor produktion.

Det är intressant att läsa den insändare där Moderaterna Falun inte längre tror på marknaden. När de styrde 2006-2010 gick de ”i väntans tider” och hoppades att privata skulle bygga. När så inte skedde fick man panik och tog beslut i Kopparstadens styrelse två veckor innan valet 2010 om kommunal nybyggnation. Det har följts av flera beslut under s-ledning och nya projekt har sett dagens ljus. Nu i höst startar Kopparstaden bygget av 60 lägenheter på Galgberget med option på 40 ytterligare. Kopparstaden har en affärsplan som ingen hittills haft synpunkter på. Enligt den ska Kopparstaden bygga 50 lägenheter per år. Nu ska den revideras för nya långsiktiga mål. Som ordförande i Kopparstaden har Kim under våren lyft frågan för att i breda och konstruktiva samtal, över partigränserna, resonera om Kopparstaden kan behöva bidra ytterligare till målet om 200 nybyggda bostäder per år.

Det privata byggande som (M) inte fick igång på grund av egen valhänthet och dålig konjunktur finns idag i högsta grad! Småhusbyggandet ligger numera stabilt på 50-60 enheter per år. Bostadsrättslägenheter har bl a byggstartas eller är på väg att starta på Högbo (14 st), Hälsinggården (48 st) och Västra Falun (25 st). Utöver det här byggs befintliga fastigheter om till bostadsrätter (21 st i år), nya äldreboenden byggs och privata aktörer bygger också hyresrätter. Tillsammans med bl a Borlänge har vi under en tid bearbetat flera nya aktörer. Det ska ytterligare öka mångfalden av bostadsbyggare i Falun.

I stort sett alla partier i kommunen anser att det behövs fler bostäder. Målet som vi når i år, om 200 nya bostäder, är politiskt förankrat och stöds vad vi förstår även av (M).

 

Blogginlägget bygger på den insändare som jag skrivit tillsammans med Kim Söderström, ordförande i Kopparstaden och Susanne Norberg (S) som är ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd.

stenbocks vägTeatern illu

2 Responses to Största bostadsbyggandet på 20 år i Falun!