Argument måste analyseras och vägas mot varandra

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Ronny Svensson har i DD torgfört sin syn på högskolan. Han efterlyser också Faluns kommunlednings syn. Vi vill därför beskriva hur vi resonerar.

Vi vill första betona att vi fullt ut förstår Borlänges reaktion. Vi hade också reagerat om Faluns akademiska miljö ifrågasatts. Kommunerna har investerat 100-tals miljoner vardera i byggnader och oavsett vad utredningen kommer fram till måste vi fortsätta att tillsammans vara offensiva för att fylla våra lokaler med verksamheter som bidrar till Framtidsdalens och Lugnets fortsatta utveckling.

Faluns hållning är att vi ska delta i lokaliseringsutredningen tillsammans med övriga kommuner, företag och organisationer, invänta resultatet och efter det försöka hitta en samsyn om vad som stärker Högskolan Dalarna och vad som är lämpliga stegvidare.

Att en myndighet utreder och analyserar hur man bäst ska organisera sin verksamhet för bästa möjliga kvalitet, kostnadseffektivitet och attraktivitet måste vara en naturlig del av deras uppdrag. Här kan det finns olika åsikter, men vi hoppas att studentmiljön, forskningsanknytning och konkurrenskraften mot andra lärosäten sätts i första rummet.

Vi håller med Svensson om att det finns en rad motsägelsefulla påståenden om högskolan. Vi hoppas att fortsatt diskussion och själva utredningen kan klargöra giltigheten i dessa.

Distansundervisningen framhålls som något negativt och som en delorsak till behoven av ytterligare koncentration av verksamheten. Visst har distansundervisningen glesat ut studentantalet på campus, men samtidigt har den gjort högskoleutbildningarna mer tillgängliga i vårt län som tidigare hade en landets lägsta utbildningsnivåer. Högskolans närvaro i hela Dalarna har alltså möjliggjorts av distansundervisningen. Hur ska framtidens utbildningsutbud erbjudas för att både vara tillgängligt i hela regionen och bidra till en attraktiv campusmiljö?

Närhet och samverkan med industrin lyfts fram, och vi delar den synen. Utmaningen att högskolans utbildningar och forskning ska kopplas ihop ännu tydligare med länets industri finns oavsett vart högskolecampus är beläget. Många företag arbetar idag på en global marknad där nationsgränser än mindre kommungränser är hinder för deras verksamhet. Hur bejakar vi det?

Det är korrekt att Falun har många offentliga verksamheter. Det inte så många vet är att Falun har lika många sysselsatta i industrin som Avesta och att Falun är den kommun i Dalarna som har flest ANTAL företag i industrisektorn. Det är många fler än storföretagen som behöver samarbeta med högskolan.

Svensson refererar till andra verksamheter i ett försök att stärka hans argumentation. Vi har istället följt en utveckling där skatteverket höll på att lämna Dalarna till följd av att FalunBorlänge då inte uppfattades som en stark region. Idag finns ETT starkt regionkontor som är en viktig stödjepunkt för hela mellansverige. Om skattekontoret i Ludvika inte tillåts flytta ihop med Falun är den myndighetens uppfattning att alternativet är Solna. För polisen i Dalarna har vi redan sett den här utvecklingen. Falun och Borlänge klarade inte att enas om ett gemensamt polishus och idag är resultatet extremt tydligt: De kvalificerade tjänsterna har flyttats till det nya regionkontoret i Örebro. Service och närhet till medborgarna är vi helt överens om att dessa ska värnas, men när dessa drivs så långt att regionen tappar styrka och viktiga funktioner måste vi tänka till.

Inlägget bygger på den debattartikel som jag skrivit tillsammans med mina kommunalrådskolleger Susanne Norberg (S) och Mats Dahlström (C) där Susanne dessutom är kommunstyrelsens ordförande. 

Inlägget svarar på: http://www.dalademokraten.se/kultur/rektor-talar-med-kluven-tunga-om-hogskolan

HDa_BlgHDa_Falun

 

 

2 Responses to Argument måste analyseras och vägas mot varandra