Högskolans utredning svår regional fråga

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Högskolans utredning svår regional fråga

Idag blev det offentligt att Högskolan Dalarna vill göra en utredning där man ska pröva om det är möjligt och lämpligt att samla hela campusverksamheten i Falun. Det här är en fråga som kan bli svår att hantera regionalpolitiskt. Den kan också utsätta Falun-Borlängesamarbetet för svåra prov.

Högskolan är en av regionens viktigaste utvecklingsresurser. Hur vi kraftsamlar för att göra den konkurrenskraftig är därför avgörande. Som kommuner ska vi medverka till att de får bästa möjliga förutsättningar. Därför har Falun och Borlänge bl a arbetat med att sänka lokalkostnaderna. Vi har också båda utvecklingsavtal med högskolan och många olika samarbeten.

De flesta offentliga verksamheter prövar numera hur de kan utföra uppdraget på ett bättre, mer kostnadseffektivt sätt och höja sin attraktionskraft oavsett om det handlar om att kunna rekrytera medarbetare eller locka invånare, studenter etc. Vi i kommunerna gör det löpande och Landstinget har just genomfört en strukturutredning. I en tid då konkurrensen mellan lärosäten hårdnar måste även Högskolan Dalarna tillåtas se över verksamheten.

Därmed inte sagt att en total koncentration till Falun är det optimala. Trefjärdedelar ligger redan idag i Falun, det är viktigt att högskolan har ett nära samarbete med olika verksamheter i regionen och förändringar måste göras så att det inte stukar självbilden för i det här fallet Borlänge.

Vi i kommunledningarna har fått tidig och bra information om vad som är på gång och vi kommer att ge inspel hur högskolans förslag kan tänkas påverka Falun, Borlänge och Dalarna.

Läs mer: http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Aktuellt/Nyheter/Hogskolan-Dalarna-foreslas-flytta-till-Falun-/

 

HDa_bibl_invigt

Comments are closed.