Bra om bostäder runt Tisken, Andreas!

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Andreas Kahr har skrivit ett väldigt bra inlägg om hur Falun borde nyttja marken kring Tisken. Han nämner Kopparvallen och Dalavallen som ytor för framtida bostadsbyggande. Jag vill glädja Andreas med att förberedelser pågår.

Det område som kommit längst är Tiskenparkeringen där tanken är att komprimera de 400 p-platserna för att kunna få plats med 100-150 bostäder. Så fort vi fått klarhet i hur vi klarar risker kopplade till järnvägen bör planarbetet kunna starta där.

Kring Dalavallen pågår sonderingar med föreningslivet. Inget är idag klart, men det är inte osannolikt att det blir en utbyggnad av bostäder även där. Självklart ska vi då ha löst fotbollens behov samt att utbyggnad sker i samklang med det kulturhistoriska kasernområdet och ett uppdaterat trafiksystem kring området.

För Kopparvallen finns idag inga planer. Vid Tiskens södra strand skulle jag personligen se att vi tittade på möjligheten att bygga bostäder vid Kvarnbergets sluttning mot Kopparvallen. Ett fint läge som nu ligger outnyttjat sedan hoppbackarna revs. Sammantaget kan man säga att bollen är i rullning!

Tidigare har jag och S beskrivit den här utvecklingen kring Tisken: http://gahnshag.se/?p=931

Så här skrev Andreas i sin insändare: http://www.dt.se/opinion/insandare/bygg-pa-kopparvallen-och-dalavallen

Bild_Tiskens strand i framtidenIMG_1232[1]

2 Responses to Bra om bostäder runt Tisken, Andreas!