Våra utmaningar handlar inte om skidåkning…

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Våra utmaningar handlar inte om skidåkning…

”Besviken medborgare” skriver i DD 18 april om hur hen uppfattar att Falu kommun tar beslut som är en följd av skid-VM 2015. Falun har en kvartstående kostnad för Skid-VM, det är sant, men det är inte därför vi förändrar. Och våra utmaningar har inte med skidåkning att göra.

Falu kommuns stora utmaningar handlar om missbruk och trasiga familjer, om att alla elever inte klarar skolan, om sjukskrivningar och bostadsbrist och om arbetslöshet och integration.

För att möta de verkliga utmaningarna så satsar vi på vuxenutbildning, bygger nya förskolor och äldreboenden. Genom det byggandet och att Falun är den kommun i Dalarna som bygger mest bostäder skapas jobb. Därför sjunker arbetslösheten och är snart under 6 procent. Närmast på tur står att presentera ett förslag som kan ge våra skolor mer resurser.

Utan en stabil ekonomi blir det svårt att klara utmaningarna. Därför är det oerhört värdefullt att kommunen gjorde ett stort ekonomiskt överskott 2015 och att regeringen ökar statsbidragen till kommunerna. Vi säljer några av Kopparstadens fastigheter för att Faluns allmännyttiga bostadsbolag ska kunna fortsätta att bidra till att det byggs många nya lägenheter, utan att ekonomin för kommunen eller hyresgästerna äventyras.

Vi vill att Falun även i fortsättningen ska ha en bra ekonomi. Men också att det kommunala utbudet motsvarar det som efterfrågas mest av medborgarna! Det är då det fungerar som insändaren skriver, att det finns ”platser för möten och samtal, platser som motverkar droganvändning hos de unga och ökar förståelsen för olika kulturer och minskar rasismen som fått fotfäste i det svenska samhället”.

En kombination av ansvar för Faluns ekonomi och att vi vill erbjuda ett utbud som lockar ännu fler är alltså förklaring till att vi nu säljer fastigheter och ändrar i utbudet av fritidsverksamhet och busstrafik.

Inlägget svarar på http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/nu-ska-vi-betala-for-vm och är i stort sett detsamma som den insändare som jag skrivit tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennerthson (S), Kopparstadens ordförande Kim Söderström (S) och Roza Güclü Hedin (S) som är riksdagsledamot för Dalarna och Falun.

Comments are closed.