Monthly Archives: oktober 2016

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 oktober

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

Dagens MSN innehöll info om utvecklingsprojekt och beslut om olika frågor som visar den bredd av frågor som nämnden har.   Detaljplanearbete pågår för Kårarvets koloniområde. Samråd har genomförts. Planen har blivit mer komplicerad än vi först bedömde då delar av … Continue reading

Borlänge och Regeringen utsätter Högskolan Dalarna för stora risker!

Posted by Jonny in Uncategorized | 6 Comments

Om man lever i tron att ledningen för Högskolan Dalarna dragit fel slutsatser och att de inte kan något om verksamhetens förutsättningar pustar man säkert ut efter regeringens ingripande i lokaliseringsfrågan. Men om vi antar att det i ledningen finns … Continue reading