Högskolan måste ta vara på styrkorna och överbrygga svagheterna!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Högskolan måste ta vara på styrkorna och överbrygga svagheterna!

HDa_bibl_invigtIdag har Högskolan Dalarna (HDa) styrelsemöte. Det blir som bekant inget beslut om samlokalisering, men just därför är andra vägval nu ännu viktigare!

För det ligger en utmaning i att vara ett mindre lärosäte i stora universitets direkta närhet. Attraktiviteten blir avgörande för om studenter, lärare och forskare ska välja HDa.

Det bästa med den i övrigt splittrande lokaliseringsfrågan har varit att aktörer i regionen för första gången ordentligt diskuterat sin relation och förväntningar kopplade till HDa. Det ska tas tillvara, precis som kommunstyrelseordförandena i Falun och Borlänge skrev i en debattartikel (bl a DD 4 november). En lärdom från det senaste året är också att vi måste jobba tillsammans med HDa, istället för att påverka vår högskola via andra kanaler. Vi måste se de utmaningar som HDa står inför.

För Falun är det en avgörande framgångsfaktor att ha en fortsatt hög utbildningsnivå. Den har höjts av att många läser på HDa, i Falun OCH Borlänge, men också av att många flyttar för att studera. Vissa återvänder, men många blir kvar på sina nya orter. Då måste HDa locka hit andra. Att många valt bort ”hemmauniversitetet” beror tyvärr på att HDa inte uppfattas som en samlad högskola med ett myllrande studentliv, där ämnen och program möts. Campuslivet blir lidande när HDa är ledande i platsoberoende studier på nätet. Samtidigt borde den decentraliserande strategin passa som hand i handske med stridsropet ”Hela Sverige ska leva”.

Några av bekymren är att totala söktrycket till HDa inte är tillräckligt och att forskningsresurserna skulle behöva vara större. Ett följdproblem av det senare är att lärare inte får möjlighet att kombinera undervisning med egen forskning.

Det positiva glöms ibland, exempelvis bredden som finns. Likaså att utbildningarna för lärare, socionomer, sjuksköterskor har hög kvalitet och i de flesta fall högt söktryck. Även byggingenjör, systemvetare, grafisk teknologi och flera av ekonomutbildningarna fungerar bra, mediaprogrammen lockar många från övriga landet och en av landets största språkinstitutioner bör ses som en tillgång i en internationaliserad värld.

Men samtidigt som byggsidan fått ett lyft genom branschens engagemang så har andra teknikutbildningar gått kräftgång. Här måste företagens engagemang bli större! Det borde även finnas en brygga mellan HDa och länets största industri- och forskningsverksamhet ABB. Spetskunnande i elektroteknik på HDa är mycket begärt, men en kanske en grundutbildning?

Även om kopplingarna till regionens storföretag är viktiga så är behoven ännu större i de små och medelstora. Jag är tveksam om HDa och exempelvis Faluns 330 tillverkande företag samarbetar tillräckligt mycket. När nu staten betonat hur viktig närhet är så bör Dalarna Science Park som inkubator till HDa finnas även i Falun.

Spetsfunktioner vid sidan om utbildningen är viktiga för att rekrytera studenter. Elitidrottsverksamheten är en sådan där 100-tals studenter lockas från hela landet för att kombinera idrottande med högskolestudier. En ny bostadsgaranti är framtagen, men upplevelsen av kvalitén i boendet måste också höjas. Det här kan avgöra inställningen till att bo kvar eller återvända. Inom kort påbörjar Kopparstaden bygget av 40 nya studentlägenheter i Falun.

Det går inte att komma ifrån att det ändrade regleringsbrevet låser fast kostnaderna på en hög nivå. Utifrån att regeringen så tydligt markerat de fysiska förutsättningarna för HDa borde man vara lika distinkt i att utöka anslaget i kommande statsbudgetar.

 

Skriver det här som kommunalråd i Falun, med ansvar för högskolefrågor och tidigare kommunstyrelsens ordförande under 8 år. Jag har även varit ledamot i Högskolan Dalarnas styrelse 2009-2014 samt student och kårordförande där under 1990-talet.

Comments are closed.