Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 mars

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 mars

medborgarförslag lekpark_170322illustration_lekplats_Selma Lagerlöfs parkträorm_lekplatsDen här gången vill jag påstå att det var en ”mellannämnd” med lite mindre strategiska frågor och mer information. Därför också ett kortare referat.

Ekonomi och personalläget är under kontroll, även om vi har fortsatt fokus på att rekrytera och behålla medarbetare som det är stor konkurrens om när Falun och Sverige bygger och utvecklas snabbt. Överskottet var per sista februari 3,7 miljoner. Prognosen för helåret kommer att ligga något lägre.

Ett medborgarförslag föreslår en amfiteater i nya Vasaparken. MSN tycker det är en spännande idé och föreslår att platsens lämplighet för en amfiteater först prövas i arbetet med detaljplan för bostäder längs Parkgatan. Om det går att kombinera tas förslaget med i den kommande medborgardialogen för Vasaparken. Vårt svar på ett annat medborgarförslag om pulkabacke, också vid Vasaparken, är att MSN ger i uppdrag att inför kommande medborgardialog kring Vasaparken utreda möjligheter och kostnader för att ha och sköta en pulkabacke i området.

De två medborgarförslagen om mer öppet på bangolfen i Kålgårdsparken och en större lekpark bifölls, då vi tror att ett nytt avtal för bangolfen ger ytterligare möjligheter och att önskan om en högre ambition för lekparker har stöd i majoritetens strategi inför kommande år. Dagens roligaste presentation gjorde Anna Toresson som visade en idé för mer lek i parkområdet mellan Stora Kopparbergs kyrka och Daljunkaregården (se bilder ovan).

Vi har idag också svarat val- och demokratinämnden hur vi arbetar med medborgardialoger. Vi har förhållandevis många aktiviteter igång eller som ska starta, utöver de samrådsmöten som plan- och bygglagen kräver att vi ska ha kring våra detaljplaner. MSN ser för egen del ett behov av att även öka intresset för dessa dialoger, så att invånarna engagerar sig när det finns möjlighet att påverka istället för när beslut redan är tagna.

Vi fick en information om avtalet för snöröjning och hur det följs upp. Det har varit en hel del kritik som också varit berättigad. Erfarenheterna från den här vintern tas nu med för att kunna förbättra entreprenörens arbete vintern 2017/18.

På eftermiddagen hade MSN en gemensam aktivitet tillsammans med myndighetsnämnden för bygg och miljö där vi gick igenom delar av förslaget till Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och delar av Varpan. En bra genomgång som jag tror vi kommer att ha nytta utav i vårt framtida arbete med detaljplaner respektive bygglov mm.

Glöm inte att lämna synpunkter på fördjupade översiktsplanen, www.falun.se/falunvaxer senast den 28 april!

Comments are closed.