Oppositionens kritik mot centrumutveckling inte särskilt konstruktiv

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Oppositionens kritik mot centrumutveckling inte särskilt konstruktiv

Nya Ö.Hamngatan_rev format2IMG_6360Fem moderater, två liberaler och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens falupartistiska 2:e vice ordförande återkommer i ett inlägg på http://www.falupolitiken.se/artikel.php?text=2017-03-29 om biltrafiken i Faluns centrala delar. De påstår att de ”förstod tidigt” att ombyggnaden vid resecentrum ”skulle skapa stora trafiksäkerhetsproblem”. Då hade de knappast lagt fram och dessutom beslutat om den plan som Korsnäsvägen byggdes om efter. Trafikmiljön är fortfarande ny och ovan för många och kan behöva ”trimmas”. Oavsett så har taktiken med politisk efterhandskonstruktion låg trovärdighet. S, C och MP röstade också för planen, men kommer att fortsätta ta ansvar för resultatet och arbeta konstruktivt.

Om Korsnäsvägen mellan resecentrum och Origo ska förändras är en fråga som vi ställt till faluborna i arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Falun. Den vill vi att fler än Faluns oppositionspolitiker tycker till om.

Det är synd att arbetet med att rusta upp och lyfta Å-rummet av M, FAP och L uppfattas som något som begränsar tillgängligheten. Här måste oppositionen förklara hur en attraktivare miljö längs ån som också innehåller fler P-platser än idag för såväl bilar, motorcyklar som cyklar kan vara negativt för centrum? Att Liberalerna dessutom sagt nej till en tillfällig extra parkering under Å-rumsombyggnaden gör utspelet ännu mer svårtolkat.

Det stämmer att Falun inte är en storstad. Men luften i centrala delar har tyvärr likheter med storstäder. Den har inte försämrats efter trafikombyggnaderna, men halterna av vissa ämnen behöver ändå sänkas. Anledningen till att Falu kommun mäter luftföroreningar är att de föroreningshalter som i dag förekommer i stadens utomhusluft, främst från vägtrafiken, i många fall kan vara skadliga. Samband finns med hjärt- och kärlsjukdomar men även sjukdomar i luftvägarna.

Det är sant att det är köbildning på flera ställen i Falun under morgon- och eftermiddagsrusningen, precis som i de flesta jämnstora eller större städer. Men att påstå att det finns ett generellt framkomlighetsproblem i Falun stämmer inte.

Alla i Falun skulle ha mycket att tjäna på att samtliga politiska partier försökte skapa en gemensam målbild istället för pajkastning om trafikfiler för att ta kortsiktiga politiska poäng. När det nu byggs fler bostäder än på länge i centrum och när fastighetsägare investerar över 200 miljoner i gallerior och andra lokaler borde vi gemensamt ta vara på möjligheterna det ger!

Comments are closed.