”Åka ner på stan” ska kännas som en bra idé även 2025 – därför byggs Å-rummet om!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ”Åka ner på stan” ska kännas som en bra idé även 2025 – därför byggs Å-rummet om!

Öa Hamng m text Ett Större FalunKarta ombyggn Å-rummetFalugatan_m ny parkering markerad

 

 

 

 

 

Idag var jag tillsammans med centrumledaren Patricia Wallin Granhagen, näringslivschefen Linda Wallin och många fler och tog ett första spadtag för ombyggnaden av Å-rummet. Delar av gatorna Falugatan, Östra Hamngatan, Myntgatan och Stigaregatan byggs om (se karta!).

Att prata om ombyggda gator i Falun har blivit lite känsligt. Antingen är man ”för” eller ”emot”. Synd tycker jag då en stad hela tiden måste utvecklas! De flesta förändringar i Falun, bl a Å-rumsprojektet, görs utifrån kommunens vision ”Ett Större Falun”. Det innebär inte automatiskt att vägarna måste bli bredare i takt med befolkningsökningen eller att asfalt och hus ska breda ut sig över grönområden. I vissa fall kan det få de konsekvenserna, men i många fall handlar det om att modernisera och trimma det vi har och att använda ytor till det som är bra för många och skapar livskvalité.

Ombyggnaden av Å-rummet ska ta vara på centrums närhet till Faluån, skapa en miljö som gör att fler tycker att centrum är mysigt och attraktivt att besöka, shoppa, arbeta i eller bara vara i. Centrum är invånarnas vardagsrum och precis som vi ibland behöver fräscha upp hemma så är det nu dags för vårt offentlig rum.

Det blir mer träd, bänkar, trevligare ytor att vara på och nya cykelstråk, och utan att något måste försvinna. Det handlar istället om att använda ytor smartare! Det blir alltså mer plats för gående, cyklister och uteserveringar, MEN också fler p-platser för både fyrhjuliga och tvåhjuliga fordon. Mycket av det som nu görs är förslag som lämnades in av drygt 200 invånare* för ett par år sen, när vi efterfrågade idéer om Å-rummet.

Då centrum är en kommersiell plats ska Å-rummet också stödja handel, restauranger och uteliv och de satsningar som görs i gallerior, restauranger och nöjesanläggningar.

Allt blir inte perfekt på en gång. Ombyggnationer ger störningar som vi ska försöka att minimera så mycket det går. Det blir fler träd i det nya Å-rummet, men en del äldre träd måste också tas ner och ersättas av nya. Det kan kännas tråkigt när större träd tas ned och nya mindre planteras, men på sikt kommer det bli lummigare.

Själva spadtaget togs av de fyra ungdomar Tilda, Martin, Alma och Linn som förhoppnings kommer ha nytta av den här satsningen länge och mycket. Å-rummet ska blir en bättre plats att vara på när dom ska ”göra Falun” på kvällen, när dom kanske får barn eller när som helst när dom vill känna att ”åka ner på stan” fortfarande är en bra idé!

Läs mer om Å-rummet och följ arbetet de kommande månaderna på www.falun.se/årummet

Vill du ha mer specifik information om Å-rummet, kontakta då kommunens projektledare michael.ahnfeldt@falun.se.

* Sammanlagt i medborgardialogen om Å-rummet lämnades sammanlagt drygt 2.000 synpunkter in, allt ifrån större förslag till att man gillade vad andra hade skrivit.

 

Comments are closed.