Nya bostäder även i Faluns landsbygd!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nya bostäder även i Faluns landsbygd!

Precis som i staden Falun så är bostadsbyggande en högt prioriterade fråga även i landsbygden. Jakten på byggbar mark för bostäder har intensifierats av både intresseföreningar, privata markägare och kommunen. För egentligen har vi ju inte brist på mark. En kommun med över 2000 kvadratkilometer landsbygd och närhet till många sjöar är ju full av möjligheter!

Vad görs då?

En fördjupad översiktsplan för Faluns landsbygd är på väg fram som ger möjlighet att peka ut och precisera lägen för nya bostäder. 1-2 områden i landsbygden per år VA-saneras för att öka möjligheterna till mer permanentboende och nya bostäder. Tillgången till bredband kommer att påverka efterfrågan på bostäder och viljan att bygga. Utbyggnaden sker olika snabbt i olika områden, 90%-målet till 2020 kommer att nås, men s-regeringen har nu höjt målet till 95% vilket är bra.

De senaste åren har cirka 15 bygglov för nya villor i landsbygd hanteras varje år. Det handlar till största delen om bostäder på privatägd mark.

I Svärdsjö finns en ledig (kommunal) villatomt. Därför har kommunstyrelsen givit ett planuppdrag för 15-20 nya tomter i västra delen av Borgärdet.

I Sundborn finns 1-2 lediga villatomter. Där är bedömningen att det är störst tryck på lägenheter. Kopparstadens plan för nya lägenheter mitt emot Coop går ut på samråd innan sommaren. Dessutom håller en privat lägenhetsbyggare på att få markanvisning för lägenheter eller radhus i nya Sandberg.

I Bjursås är planen för lägenheter längs Storgårdsvägen på väg mot antagande. Planen har fått lov att minskas lite efter överklagande och vattenproblematik. Ett par lediga villatomter finns lediga i Borisa. En privatperson kommer få positivt planbesked för ett 40-tal tomter för fritidshus vid Bjursås Skicenter.

I Grycksbo finns ledig mark för framförallt småhus, men intresset för nybyggnation har hittills varit litet.

I Linghed har en detaljplan antagits som medger komplettering med ett par nya bostäder. Där har även Kopparstadens lägenheter köpts av en lokal ägare som har antytt intresse av att bygga nya bostäder.

I Vika har nya villatomter skapats i Botolfsbo, och ett nytt område vid Jugansbo (ca 12 tomter) i privat regi kommer ut i närtid. Där har lantmäteriförättning fördröjt.

I Staberg har en detaljplan antagits för en del av Bergvik Skogs mark som möjliggör för 25 villor.

I Aspeboda finns önskan att bygga nya småhus, men precis som de själva skriver så hämmas det av brister i VA.

I Enviken, Toftbyn, Sågmyra och Lumsheden m fl orter finns inga pågående projekt just nu utöver möjligen bygglov för enstaka småhus.

Comments are closed.