Dalabanan behöver både underhåll och investeringar!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dalabanan behöver både underhåll och investeringar!

På 1990-talet kunde man färdas mellan Falun, Borlänge och Stockholm på cirka 2 timmar och 15 minuter respektive 2 timmar. Idag tar det en halv timme längre med de snabbaste tågen, och bristande underhåll riskerar att i värsta fall förlänga restiden med ytterligare 45 minuter.

Är då FalunBorlängeregionen ett område i stagnation som inte behöver bra kommunikationer? Nej, absolut inte! Snart passerar vi tillsammans med våra fyra mindre kranskommuner 170.000 invånare. Våra företag och myndigheter växer och utvecklas och vi bygger 1000-tals nya bostäder de kommande åren. Men Dalabanan som är vår pulsåder till Uppsala, Arlanda och Stockholm visar inga tecken på att följa med i den här utvecklingen, och den fungerar definitivt inte som den hävstång för fortsatt utveckling som den borde vara.

Samtidigt som investeringar i andra banor mellan Stockholm och Eskilstuna, Västerås och Gävle har minskat tidsavstånden och bidragit till en positiv utveckling för dessa städer, har de ökande restiderna och störningarna på Dalabanan blivit en hämsko för utvecklingen i Dalarna.

Dalabanan är inte bara pulsådern för FalunBorlänge. På vägen mot Stockholm passerar den ett stort antal kommuner. Uppsala behöver banan för pendling in till universitet, akademiska sjukhuset och andra funktioner. Dalabanan är också inkörsporten till Dalarna som ett av Sveriges största besökslän och Dalafjällen som Nordens största vinterdestination.

Den 31 augusti ska Trafikverket ha lämnat sina underlag och förslag till prioriteringar av järnvägssatsningar inför det kommande decenniet till regeringen.

Dalabanan är väl utredd och analyserad, det är väl känt var bristerna finns och var underhåll och nyinvesteringar bör göras. I ett mycket kritiskt läge verkar nu underhålls- och investeringssidan inom Trafikverket ha svårt att synkronisera sina arbeten så att insatser för underhåll och nyinvesteringar i Dalabanan kan optimeras. De signaler vi har fått tyder på att det kan leda till att Dalabanan inte finns med på listan över högt prioriterade objekt.

Om uppgifterna stämmer måste dessa hinder omedelbart undanröjas.

Vi är allvarligt oroliga över att Dalabanan inte kommer att vara upplyft som ett prioriterat objekt där insatser för såväl bibehållen standard som resurser för ökad hastighet och kapacitet är utpekade.

Vid millenieskiftet när hastigheterna började sjunka på Dalabanan hade vi gott hopp om att vi i början av 2000-talet pånytt skulle se en positiv trend. Nu finns ingen tid för att vänta längre på nya planer, ambitioner eller pengar. I höst när Trafikverket presenterar sina planer för regeringen måste Dalabanan vara tydligt utpekad för en samlad insats vad gäller underhåll och nyinvesteringar under de närmaste åren!

 

 

Inlägget är gjort då statens infrastrukturplanering för de kommande 10 åren ska göras klar under hösten, och att det är bråttom att ta ett helhetsgrepp på Dalabanan. Det bygger på en debattartikel som undertecknats av kommunal- och oppositionsråden i Falun och Borlänge samt representanter för Landstinget, Region Dalarna och Dalabanans Intressenter.

Comments are closed.