Om att återställa till fyra körfält genom Falu centrum

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Om att återställa till fyra körfält genom Falu centrum

Att åtgärda köer som uppstår under maximalt en timme per dag med att åter bygga en fyrfältig väg är en omodern och dyr idé. Den trimning och justering som vi, i den rödgröna majoriteten, redan beslutat om är ett mycket bättre steg, som kostar mindre pengar och dessutom gör att marken kan användas bättre.

Istället för den gamla 60-talsvägen med stora av- och påfarter så har vi nu skapat bredare trottoarer med plats för gående och cyklister, en ny bussknutpunkt, nya kvarteret Rödbro och 12.000 kvadratmeter ny park samt möjligheter till nya bostäder och fler butiker i centrum. Det anser Moderaterna tydligen vara ett misslyckande.

Vi socialdemokrater ser det som att vi nu i stället läker ihop en tidigare, med riksvägsdiket uppsplittrat stad, där alla trafikslag får samsas om utrymmet och alla, gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister, får dela stadens ytor med varandra. Det kallar moderaterna att cementera en undermålig trafiklösning, det är ett tydligt sätt att ge de olika trafikslagen rättvis del av stadens yta.

Att återskapa en fyrfältig Korsnäsvägen skulle innebära högre hastigheter för bilar, ökat vägslitage, ökade utsläpp av cancerframkallande partiklar, sämre trafiksäkerhet, sämre tillgänglighet för gående och cyklister och mer buller. Fråga dem som bor i centrum om hur bullret har minskat sedan Korsnäsvägen byggdes om till färre filer.

Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla centrala Falun för att skapa en ännu mer trivsam stadskärna som ger plats för fler människor, mer grönska, ytterligare handel och nya bostadskvarter. Förutsättningarna är goda för att göra Faluns centrum ännu mer attraktivt med ett vackert Å-rum och trevlig och lättillgänglig trafikmiljö på jämlika villkor för alla typer av trafikanter.

Blogginlägget bygger på en debattartikel som Susanne Norberg, Roza Güclü Hedin, Kenneth Wåhlberg och Lars Nord undertecknat, och som jag bidragit med underlag till. Den svarar på de återkommande inlägg som Moderaterna i Falun publicerat. Genom utspel som att man vill ta bort ”det rödgröna trafikeländet” genom att åter göra en fyrfilig trafikled av Korsnäsvägen genom Falu centrum vill man locka till sig bilister som sympatisörer.

 

Comments are closed.