Rättvik, vi har ett resultat!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rättvik, vi har ett resultat!

Så här i mello- och OS-tider passar väl inget bättre än att också presentera lokala resultat. Nu handlar det förstås inte så mycket om musik eller sport, utan det är kommunens och vår förvaltnings resultat jag pratar om!

Samhällsutvecklingsförvaltningen prognosticerade i höstas ett underskott på drygt en miljon. Glädjande nog har det här under sista delen av året kunnat elimineras och istället bli ett litet överskott på cirka 150.000 kr. Det är alltid psykologiskt bra att visa ”svarta siffror”. Jag vill tacka alla våra medarbetare för spurten och många bra prestationer under året, men också bra bokslutsarbete som till slut fått allt på plats!

Det finns så många händelser under ett år, men ska vi fortsätta på temat det som går att kvantifiera så är det roligt att det t ex blev 16 nya småhus inflyttningsklara under 2017. Det blev 14 nya industritomter, varav hälften redan är tingade. Nettotillskottet av företag uppskattar näringslivskontoret till cirka 40 stycken. Ett 100-tal unga har deltagit i aktiviteter kopplat till ungdomsrådet, bl a demokratidagen ”Forum ung” som genomfördes med ca 60 unga deltagare. Temat var hållbar framtid för Rättvik och världen. Kulturhuset fortsätter att ha många besökare, 102 100 förra året och konsthallen lockade nästan 25.000 vilket är en 25-procentig ökning från 2016. Miljö och byggenheten har under året handlagt över 1000 ärenden tillsammans med företagare och medborgare.

De nästan 9 miljonerna som investerades gick till största delen till uppgradering av belysning. Nästan 3,8 miljoner har investerats i vägbelysning i bl a Vikarbyn, Röjeråsen, Gulleråsen, Lenåsen och Västgärde. Kvicksilverlampor fasas ut och ersätts med LED. 1,7 miljoner har också investerats i ny LED-belysning på ”elljusfemman” vid Jarl. 2,7 miljoner har investerats i nya ytbeläggningar på kommunens vägar med prioritet på Backavägen och Vasagatan som färdigställts. Ny gång- och cykelväg har anlagts på banvallen mellan Backavägen och Kalkbruket.

I siffror ryms förstås bara en liten del av allt det som har gjorts. Här syns inte de återkommande insatserna på vägar och grönområden, dagliga möten och arrangemang i kulturhuset och biblioteksfilialer, möten med företagare och råd och vägledning till dom. Inte heller alla aktiviteter inom fritid och träffar med föreningar och ungdomar eller alla tillstånd och bygglov som ges, natur som får skydd osv. Det är här våra medarbetare gör störst nytta, i mötet med kommuninvånarna.

Hur många invånare vi har och hur det gått i resten av Dalarna blir spännande att se nästa vecka när befolkningssiffrorna kommer. Mer om kommunens resultat som helhet kommer när årsredovisningen är klar.

Comments are closed.