Vad tycker invånarna om Rättvik, vår verksamhet och om framtiden?

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vad tycker invånarna om Rättvik, vår verksamhet och om framtiden?

Rättviks kommun har under hösten 2017 deltagit i både SCB:s medborgarundersökning och antagit lokala mål för globala Agenda 2030, som kommunens ”forum ung” sedan hjälpt till att prioritera bland de mål som Rättvik ska ta sig an de kommande åren.

Medborgarundersökningen är i flera delar rolig läsning, men givetvis finns även områden där vi kan förbättra oss. Det som kanske är mest positivt är att invånarna verkar trivas väldigt bra och dessutom kan rekommendera Rättviks kommun för inflyttande. Av maxindex 100 så ger invånarna 68 när det gäller att bo och leva (snitt alla undersökta kommuner 60). Det placerar på en 12:e plats av de 131 medverkande kommunerna. När det kommer till att rekommendera flytt hit blir betyget 74 (högst i Dalarna, snitt 64)!

Många områden i undersökningen berör direkt samhällsutvecklingsförvaltningen. Trygghet rankar Rättvikarna till 69 (snitt 57), fritid 66 (snitt 61) och kultur finfina 72 (snitt 62). För gator och vägar ligger det lite lägre; 54 (snitt 56). Även bostäder ligger lite under snitt; 56 (snitt 61) och för kommunikationer inom och till andra orter ligger vi på 55 (snitt 61).

Nedan ser du de globala målen 2030 som fullmäktige i november beslutade att ställa sig bakom en lokal nedbrytning av. 100-tal ungdomar har efter det prioriterat bland de globala målen. De kom fram till att målen 3, 12 och 13 är viktigast att arbeta med för en bättre värld och ett bättre Rättvik. Kommunstyrelsen (KS) ställde sig i tisdags bakom de ungas prioritering, så nu väntar nästa steg: hur vi ska arbeta med målen. Det blir en uppgift för både kommunledningsgruppen men också medarbetarna då jag utgår ifrån att det ska påverka vår verksamhetsplanering!

 

 

 

 

 

 

I övrigt, ur samhällsutvecklingsperspektiv, beslutade KS att förslaget till översiktsplan nu ska skickas ut på samråd och att det från mars i år blir regler för hur tomtkön ska funka. Allt för att det ska bli lättare att få en tomt och för att förenkla administrationen kring kön.

Medan jag är inne på jämförelser och nöjdhet så vill jag också nämna från besöket hos Dala Vatten och Avfall AB (som Rättvik äger tillsammans med Leksand, Gagnef och Vansbro) att man i Rättvik är väldigt nöjda med hur renhållning och återvinning fungerar, uppemot 95%!

Comments are closed.