Rättvikskänslan efter en termin!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rättvikskänslan efter en termin!

Jag har så många intryck och uppslag efter snart ett halvår som yrkesverksam i Rättviks kommun. Man får andra perspektiv på platser och en kommun när man verkar där och inte bara, som jag gjort tidigare, spenderar sin fritid där. Jag berättade om det här när jag gästade Rättviks Rotaryklubb den 13 juni och har lånat lite från det föredraget till att skriva här.

En reflektion efter mötet med Rotarianerna och andra är att Samhällsutvecklingsförvaltningen behöver bli tydligare i konturen och ännu bättre på att berätta vad vi sysslar med. Jag vet inte hur många varianter jag hört på vårt förvaltningsnamn, min titel och vad vi har för verksamhetsområden. Jag har därför gjort till en vana att alltid berätta om våra olika enheter, kultur, mark & plan, miljö & bygg, näringsliv samt ungdom & fritid. Inåt är jag ”förvaltningschef” och utåt är jag ”samhällsutvecklingschef”. Ett namn som kanske drar till sig allt för stora förväntningar, men då jag vill bidra till samhällsutveckling och inte bara förvalta så får det bli så.

Vad berättade jag då uppepå Lerdalshöjden den 13 juni? Ja, det är alltid lite vanskligt att för personer med mycket längre erfarenhet av Rättvik än jag uttala saker och försöka sig på en samtidsanalys. Det kan i värsta fall bli så att man uppfattas slå mynt av något. Det gör jag absolut inte, även om min liknelse blev tre mynt med varsin sida:

Det första ”myntet” handlade om hur enkelt det är att få saker gjorda och samtidigt hur svårt det kan vara, eller bli, att behålla personal. Den enkelhet och smidighet som jag mött i Rättvik är fantastisk! Det är lätt att lära känna människor både i organisationen och hela kommunen. Det gör också att relationer skapas som i sin tur ger uppslag, konkreta åtgärder och resultat. Det är just i en såna verksamheter som de flesta vill arbeta, men ändå tror jag att många känner igen bilden av att det är svårt att hitta rätt kompetens och kunna räkna med att den stannar länge. Hela samhällstrenden är mer rörlighet, men också att det behöver bli fler som både utbildar sig och verkar i en rad olika yrken. Här måste vi vända rädslan för att ”gå kort” eller tappa kollegor till att locka fler till oss med den enkelhet som finns här, men också bli ännu bättre på att ta hand om varandra. Båda nyanställda och sedan länge anställda.

Den andra reflektionen tog upp den nöjdhet och positivism som finns i bygden och samtidigt ett ”nord- och syd”-förhållande som komplicerar. Jag har i olika roller tidigare upplevt hur svårt det är att få nöjda invånare/kunder. I Rättvik har jag mött en helt annan attityd. Här finns en stolthet och en tillfredställelse över sakernas tillstånd. Inte så att man är helt nöjd, men man gillar läget och hur det är. Det här syns inte minst i näringslivsklimatet, men också i medborgarundersökningar där våra kommuninvånare är mest nöjda i Dalarna med exempelvis kulturutbudet. Man är generellt nöjd men nu kommer det närmaste en politisk analys som det här inlägget kommer att vara: Förhållandet mellan norra och södra halvorna av kommunen är mer komplicerat än jag trodde. Den ekonomiska aktiviteten, fastighetspriser och säkert nöjdhet med kommunal service skiljer rätt mycket. LEA-analysen för Furudal som vår näringslivsenhet varit med och bidragit till kan hjälpa en del, vår ambitionsökning med biblioteksfilialerna kan förhoppningsvis bidra. Men hur överbrygger vi andra klyftor mellan kommunens norra och mer sydliga delar? Jag vet inte svaret, men är rätt övertygad om att utfallet i valet i september kommer att bli ett slags kvitto på det här tillståndet, oavsett vad man tycker om det.

Det tredje handlade om våra grundförutsättningar och om hur myntet, beroende på hur det vänds, kan signalera att förutsättningarna är både bättre och sämre än vi tror. Ekonomiskt och konjunkturmässigt väntar lite svårare tider. De kommunala resurserna kommer inte att växa i samma takt de närmaste åren och det ställer oss som kommun och förvaltning på svåra prov. Som liten, både förvaltning och kommun, har vi inte så stora marginaler. Om man vrider lite på ”myntet” till den mer positiva sidan så borde inte heller riskexponeringen vara lika stor. Fortsätter vi till möjligheterna och den helt positiva sidan så känner jag att Rättviks läge är både bättre än väntat och bättre än tidigare. I kontakter med både de som vill etablera och andra så börjar man se den möjlighet som mötet mellan riksvägarna 70 och 69 samt Dalabanan ger och att vi på det sättet får nästan hela Dalarnas trafik genom centralorten. En möjlighet för möten, affärer och etableringar. Rätt nyttjade och med rätt inställning så är inte våra grundförutsättningar alls tokiga!

 

Comments are closed.