Ny utvecklingsfas för Rättvik!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny utvecklingsfas för Rättvik!

När det gäller utvecklingen inom Rättviks näringsliv, kulturliv och föreningsliv har samhällsutvecklingsförvaltningen en viktig roll. Våra tjänstepersoner jobbar stenhårt med att kommunen ska möjliggöra idéer hos kulturutövare, innovatörer, entreprenörer, föreningsmänniskor och eldsjälar.

Basen för kommunens utveckling; infrastruktur som vägar, grönytor, allmän platsmark, skolskjutsar, regeltillämpning och myndighetsutövning finns också inom vår förvaltning.

Just nu är vi inne i en fas av stark utveckling. Vi jobbar med personer och organisationer som vill investera hundratals miljoner i multihall, bostäder, företagsetableringar, skatepark, besöksmål, evenemang och mycket mer.

Företagandet i Rättvik utvecklas hela tiden och 2018 tillkom netto ett 30-tal ytterligare företag som skapar service och skatteintäkter för vår kommun. Arbetslösheten är nere på 3,7% och den brist på arbetskraft som många arbetsgivare märker är en utmaning för att det offentliga ska kunna ge bra service och för att näringslivet ska kunna producera och växa.

Som en av de absolut första kommunerna i landet har Rättviks kommun börjat koppla de globala målen för hållbar utveckling till kommunens styrmodell. Allt med ett tydligt ungdomsperspektiv och allt detta gör att vi sticker ut nationellt med vårt hållbarhetsarbete. När övriga landet sakta börjar inse betydelsen av lokalproducerad mat ur olika perspektiv, så fortsätter vi att satsa på återtaget genom att stötta skolan med mark, kunskaper och engagemang i arbetet.

Maj är snart här, startskottet för sommarturismen i Rättvik. Vi laddar med ett nystartat Visit Rättvik, utställningar i kulturhuset samt ett gyllene ägg längst ut på Långbryggan (!) och hoppas på en ny rekordsommar för besöksnäringen. Dalhalla har verkligen laddat rejält med Lauren Hill, Iggy Pop, John Fogerty, Gyllene Tider och New Order för att nämna några.

Inom samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar vi också för att skapa långsiktigt bra villkor för alla som verkar och vill verka i Rättvik. En ny översiktsplan antas under våren och vi ser över våra taxor för miljö, bygg och allmän plats för att skapa tydlighet, rimlighet och likvärdighet. Vi jobbar också hela tiden för att planlägga och färdigställa mark för byggnation och utveckla det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som redan idag betygssätts högt av våra invånare och besökare.

För att vara en liten kommun i Sveriges inland står sig Rättvik starkt i konkurrensen om inflyttning. 2018 hade vi en nettoinflyttning på +159 personer (tredje största i Dalarna) och totalt ökade befolkningen med 70 personer. Allt det här hör naturligtvis ihop. Vi ska vara en kommun där det händer, eftersom vi är en kommun som möjliggör att det händer, för våra lokala entreprenörer och innovatörer, med hållbarhet i fokus.

Så välkomna våren och sommaren, det är nu Rättvik lever upp, det är nu människor reser till oss från när och fjärran. Det är nu vi sätts på prov, det är nu vi ska leverera, det är nu det händer!

 

Comments are closed.