Ny översiktsplan för Rättviks kommun antagen!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny översiktsplan för Rättviks kommun antagen!

Den kan nog bäst liknas vid en Vasastafett med växelvis framryckning, där jag haft förmånen att få vara med och dra de sista skälvande delsträckorna! Översiktsplanen för Rättviks kommun har varit ett långlivat projekt, men i torsdags antog kommunfullmäktige hela planen, inklusive särskilda delar för bl a landsbygdsutveckling i strandnära lägen och konsekvensbeskrivningar.

Efter flera års arbete med faktainsamling, möten och samråd med invånarna i kommunen kunde kommunfullmäktige under torsdagskvällen besluta att anta förslaget till ny översiktsplan (ÖP). En ÖP visar kommunens vilja när det gäller användning av
mark, vatten och bebyggelseutveckling för att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken ha en aktuell ÖP som omfattar hela kommunens yta. En aktuell ÖP är ett bra stöd att ha när kommunen ska detaljplanera ett område, bevilja bygglov eller göra andra insatser.

Rättviks tidigare ÖP var från 1992 och i stort behov av uppdatering. Därför har kommunen under de senaste åren arbetat med att samla in material, inventera olika områden och fått god hjälp av enskilda invånare och olika organisationer. Det har givit kommunen en bra överblick över både hänsyn som måste tas och olika utvecklingsmöjligheter.

Visionen ”Där tradition möter framtid” får nu stöd av ett dokument som ska ge vägledning hur kommande planering och byggande ska inriktas. Man kan säga att ÖP beskriver vår kommuns vision och ambition i fysisk mening. Inte minst gäller det så kallade LIS-områden som står för ”Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen” som är ett nytt inslag i kommunens ÖP. LIS innebär att särskilda skäl för landsbygdsutveckling kan användas där det ges större möjlighet att nyttja närheten till vatten, exempelvis för boende och besöksnäringen.

Roligt att kommunalrådet Annette Riesbeck riktade ett stort tack till oss på Samhällsutvecklingsförvaltningen! Vi är långt ifrån ensamma, många har bidragit till att ta fram och komplettera översiktsplanen under både förarbetet och den nu avslutade planprocessen.

 

Comments are closed.