Category Archives: Uncategorized

Nya bostäder även i Faluns landsbygd!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nya bostäder även i Faluns landsbygd!

Precis som i staden Falun så är bostadsbyggande en högt prioriterade fråga även i landsbygden. Jakten på byggbar mark för bostäder har intensifierats av både intresseföreningar, privata markägare och kommunen. För egentligen har vi ju inte brist på mark. En kommun med … Continue reading

Socialdemokraterna i Falun fokuserar på barns uppväxtvillkor, fortsatt bostadsbyggande, ett grönt, hållbart Falun och en komplett trafikring runt staden

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

Socialdemokraterna har lämnat svarat hur vi tycker att Falun och området runt stan och Varpan ska utvecklas och bebyggas i framtiden. Falun ska växa men slå vakt om den mindre stadens kvaliteter. Vi kallar vårt svar ”En stad att växa … Continue reading

Nazism är nazism oavsett när och hur budskapet levereras – låt oss stå upp för mänskliga rättigheter!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nazism är nazism oavsett när och hur budskapet levereras – låt oss stå upp för mänskliga rättigheter!

För hundra år sedan var 1:a maj-firandet en viktig manifestation för att visa styrka i kampen för rimliga och rättvisa villkor för alla som arbetade.     Genom åren har solidaritetstemat bestått och även utökats med internationell solidaritet, kampen för … Continue reading

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 april

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 april

Idag hade MSN ett antal informationsärenden, men också några beslut. Information gavs bl a om arbetet med bevarande av områden med höga naturvärden samt hur detaljplanearbetet för utökning av lngarvets industriområde och genomförandet av cykelplanen går. Utöver gång- och cykelvägsutbyggnader i nya områden … Continue reading

”Åka ner på stan” ska kännas som en bra idé även 2025 – därför byggs Å-rummet om!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ”Åka ner på stan” ska kännas som en bra idé även 2025 – därför byggs Å-rummet om!

          Idag var jag tillsammans med centrumledaren Patricia Wallin Granhagen, näringslivschefen Linda Wallin och många fler och tog ett första spadtag för ombyggnaden av Å-rummet. Delar av gatorna Falugatan, Östra Hamngatan, Myntgatan och Stigaregatan byggs om (se … Continue reading

Oppositionens kritik mot centrumutveckling inte särskilt konstruktiv

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Oppositionens kritik mot centrumutveckling inte särskilt konstruktiv

Fem moderater, två liberaler och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens falupartistiska 2:e vice ordförande återkommer i ett inlägg på http://www.falupolitiken.se/artikel.php?text=2017-03-29 om biltrafiken i Faluns centrala delar. De påstår att de ”förstod tidigt” att ombyggnaden vid resecentrum ”skulle skapa stora trafiksäkerhetsproblem”. Då hade de knappast … Continue reading

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 mars

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 mars

Den här gången vill jag påstå att det var en ”mellannämnd” med lite mindre strategiska frågor och mer information. Därför också ett kortare referat. Ekonomi och personalläget är under kontroll, även om vi har fortsatt fokus på att rekrytera och behålla … Continue reading

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 februari

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22 februari

Ett MSN-möte som kretsade mycket kring naturvård, trafikfrågor, verksamhetsplanering och lite mindre om planfrågor än vanligt. Men lika kul som vanligt! Två detaljplaner är nu klara att söka bygglov på (vunnit laga kraft). Dels planen som möjliggör en ny idrottshall i Bjursås, dels planen för nya … Continue reading

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 januari

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 januari

Dagens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd var en bra blandning av lekplatser, naturreservat, resultat 2016, personalfrågor, flera detaljplaner, GIS-arbete och intressant omvärldsbevakning kring parkerings- och mobilitetsfrågor. Nämnden fick en nulägesrapport om lekplatsstrategin. Det som hänt sedan den antogs 2014 är att kommunen numera även tar ansvar … Continue reading

Falu kommuns befolkningstillväxt kräver nya bostäder och bostadsområden

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Falu kommuns befolkningstillväxt kräver nya bostäder och bostadsområden

En ”besviken falubo” beskriver i en insändare Falu-Kuriren och Dala-Demokraten hur denne uppfattar Faluns expansion som ”förödelse” och tar upp de avverkningar som görs för nya bostäder i Lilla Källviken. Jag håller med insändaren att stora avverkningar aldrig är vackra … Continue reading