Vision

Leave a comment

Min politik grundar sig på den demokratiska socialismen, i dagligt tal socialdemokrati. Den innebär att det alltid är vi människor tillsammans i samhället som ska ha möjligheten att styra och forma våra liv. Kapitalism och marknadskrafter får aldrig hindra demokratin. Det innebär inte att jag eller vi är motståndare till marknadsekonomi. Den ”svenska modellen” innebär tvärt om att man i en blandekonomi och välfärdsstat som Sverige har större möjligheter att skapa en kreativ, trygg och tillväxtvänlig miljö som ger alla större möjligheter än i andra länder. Det svenska utbildningssystemet, stödet till idrottsföreningar och allas möjlighet att gå i musikskola har skapat ett land som har fler affärsidéer och forskare, fler framstående idrottare och större musikexport än vad ett litet land som Sverige borde ha. Vi är inte världens RIKASTE land (när OECD m fl mäter) men vi är världens BÄSTA LAND ATT LEVA I (när FN och andra rankar oss)…

Alla människor har samma existensberättigande och lika värde. Diskriminering på grund av hudfärg, religion eller sexuell läggning kan aldrig tolereras. Våld, övergrepp och handel med människor får mig att bli riktigt förbannad. Särskilt måste vi se till att alla barn i samhället får den trygghet och det skydd som de behöver för att kunna växa till trygga och ansvarstagande vuxna.

Solidaritet innebär att vi hjälps åt att förverkliga de mål som vi har. Klyftor, både sociala och ekonomiska, gör att samhällsklimatet blir hårdare. Därför är det viktigt att vi försöker stödja dem som har det svårt, och som riskerar att halka efter i vårt samhälle. Vi måste också vara solidariska med länder och folk utanför Sverige. Vårat arbete i FN och EU måste inriktas på att hjälpa dem som har det sämre än oss. Jämlikhet, jämställdhet och rättvisa hämmar inte utveckling eller tillväxt, de stärker den.

Lokalpolitik – Att Bygga samhället

Det är på lokal nivå vi kan bygga ett samhälle där alla behövs, där alla får komma till tals och där ingen glöms bort eller far illa. Det är också som lokalpolitiker som man kan märka resultat och se skillnader. Därför är kommunalpolitiken basen för mitt politiska engagemang.

Falun är en bra kommun med en stark social sammanhållning, engagerade invånare och ett myllrande föreningsliv. Mycket behöver trots det förbättras.

Under vår senaste mandatperiod har Visionen för Falun antagits. Den ska vi konkretisera politiskt de kommande åren.

Comments are closed.