VM-förberedelser på god väg!

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Många är intresserade av vad som händer inför skid-VM 2015, som blir det särklassigt största internationella arrangemanget i Dalarna på överskådlig tid. Arbetet är i full gång och drivs i VM-bolaget, Falu kommun, Svenska Skidförbundet och regionen.

Beyond Skiing 2015 Foundation och olika organisationer har hittills samlat drygt 200 företag som bidrar med finansiering, produkter och tjänster till ett värde överstigande 10 miljoner. Beyond Skiing har flera syften. Det första är att ge deltagande företag marknadsföring, utveckling och nya affärsmöjligheter. Det andra är att bygga upp kompetens och erfarenhet för större event i Dalarna och det tredje är att finansiellt bidra till uppbyggnads- och förberedelsearbetet inför VM 2015.

Just nu har VM-bolaget huvudfokus på att lämna fortlöpande rapporter till Internationella Skidförbundet (FIS), dra nytta av Oslo-VM:s erfarenheter, delta i arenautvecklingen samt sjösätta projekt inom logi, transporter, miljö och andra viktiga områden. En viktig aktör som vi inlett samarbete med är Sveriges Television som ska sända tävlingarna till flera hundra miljoner TV-tittare. Därtill ska också den övergripande organisationsstrukturen fastställas.

I kommunen jobbar vi inom områdena arenan, infrastruktur, boende och näringslivsutveckling. Exempelvis tas inom kort politiskt beslut om på vilken nivå investeringarna på Lugnet ska hamna. Vidare är resecentrumprojektet på väg att starta för att kunna ta emot så många besökare som möjligt på ett bekvämt och miljöriktigt sätt. Kopparstaden har planer på att bygga eller på annat sätt tillhandahålla boende som kan användas under och efter VM.

FIS ersätter Falun med cirka 65 miljoner inför och i samband med VM för de kommersiella rättigheter de äger kring tävlingarna. För oss som arbetar med förberedelserna är det en självklarhet att en så stor del som möjligt av investeringar och andra satsningar som görs till stor del skall vara direkt intäktsfinansierade.

De indirekta effekterna och inkomsterna är många gånger större och bidrar till nya jobb och fortsatt positiv utveckling i regionen. Det ökar också styrkan i Faluns varumärke.

Du som är intresserad av att veta mer om VM-förberedelserna är välkommen till Faluns kommunfullmäktige imorgon den 12 maj 14.00 i Folkets hus där vi berättar mer om det arbete som pågår.

Det här är ett inlägg som jag skrivit tillsammans med Sven von Holst och Mats Årjes, ordförande i VM-bolaget respektive ordförande i Svenska Skidförbundet

2 Responses to VM-förberedelser på god väg!