Budgetdebatten – nästan som en skolavslutning

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Budgetdebatten – nästan som en skolavslutning

Idag hade vi årets viktigaste kommunfullmäktige. Det om kommande års budget. Känslan liknar en skolavslutning; lite mer högtydligt, lite uppsluppet men också med stort fokus på uppgiften. I min inledning gjorde jag också liknelsen att ett budget-KF, precis som en skolavslutning, kan urarta.

Nu har den pågått i 4 timmar, och nivån är bra även om Faluns opposition är väldigt frustrerad. Och tacka för det!Borgarna säger sig vilja hålla i pengarna mer än oss, men lyckas ändå sätta sprätt på mer. När de sen vill satsa på skolan så visar det sig att de lägger 38 miljoner mindre än vi rödgröna. Hur är det med mattekunskaperna hos de blåa? Finns OBS-klasserna kvar? Det skulle heller inte ha införts några pedagogiska måltider om de borgerliga fått bestämma.

I min inledning beskrev jag den grund vi bygger budgeten på: ett bra bokslut 2011 (vi är den första majoriteten i Falun som gör extra avsättningar till pensioner) och vi har konjunkturen i ryggen (vilket vi inte alltid ska ta för givet).

Budgetarbetet har varit enklare – men inte lätt. Vi har haft en bra process, en tidig start, många avstämningar och lätt att enas.

Resultatet är en stram budget med små uppräkningar
Det gör budgeten stark med ordentliga marginaler och ett utvecklat flerårstänkande. Vi har också jobbat in en långsiktighet i våra investeringar.

Det är stor samstämmighet om satsning på förskolan. Det är intressant med halva KF ”blått” så inser alla i KF att trots bättre konjunktur behövs större kommunala arbets- och utbildningsinsatser och beredskap för ökade sociala kostnader. Vi parerar för en regering som skapar stora paradoxer & orättvisor.

Jag beskrev också hur vi jobbar inte bara med ekonomin, utan också utvecklat demokratiarbete, delaktighet och kostnadsmedvetenhet, heltidsprojektet, vårt uppdrag om inventering av barnfattigdomen i kommunen, att fler praktikplatser ska fram i kommunkoncernen.

Idag kunde jag också berätta utifrån fokusområdet ”mark för fler verksamheter och bostäder” att vi nu har en färdig förslag till överenskommelse med Fortifikationsverket om att ta över Myran. Ett stort markområde en kilometer från centrala Falun som ger oss många nya möjligheter.

Comments are closed.