Tillväxt följer i kreativitetens fotspår!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Tillväxt följer i kreativitetens fotspår!

Så skriver jag tillsammans med min kommunstyrelseordförandekollega i Borlänge, Janne Bohman. Vi skriver vidare i debattartikeln:
Som politiska företrädare i Dalarnas två största kommuner måste vi alltid förhålla oss till följande frågor: Hur ska vi främja tillväxten? Hur ska vi underlätta så att nya jobb bildas? Hur ska vi locka hit rätt arbetskraft?
I Dalarna har vi en stark tradition av att skapa näringar med potential. Vår förmåga att ligga steget före har gett oss de näringsgrenar vi i dag ser som våra viktigaste, främst inom skogs-, stål- och pappersindustrin. På senare år har även besöksnäringen blivit viktig del av Dalarnas ekonomiska ryggrad.

Nu ser vi ytterligare en viktig näringsgren växa sig stark här – de kreativa och kulturella näringarna. Här har vi möjlighet att positionera oss ytterligare eftersom vi anser att kreativiteten finns i själen hos dalfolket. Vi har sett drömmar och idéer ta form och realiseras i framgångsrika koncept med stora synergieffekter.

Peace & Love-festivalen är ett exempel på hur en kreativ idé har fått grogrund och vuxit sig stark. Ytterligare festivaler och event är på frammarsch i Dalarna. Alla våra framgångsrika artister visar prov på den kreativa kapacitet som finns här. Nya företag har bildats inom bland annat datorspelsbranschen och upplevelseindustrin.

Att tillväxt följer i kreativitetens fotspår är något som har uppmärksammats nationellt de senaste åren. Kulturskapande företag och företag med kreativt tankesätt är viktiga för innovativ utveckling. Vi ser många bevis på detta i Dalarna just nu.
Falu och Borlänge kommuner inleder nu ett samarbete för att främja de kreativa och kulturella näringarna. I detta arbete lyfter vi blicken mot omvärlden för att bidra till att vår region utvecklas. Vi ser just nu över möjligheterna att samarbeta med Austin i Texas.

Austin är en av de städer som med fokus på kreativa näringar har haft stor tillväxt de senaste 50 åren och intar i dag en särställning bland kreativa städer i världen. Här arrangeras event som South by Southwest, Austin Film Festival och Austin City Limits. Multinationella företag i Austin har dragit fördel av den kreativa grogrunden – bland annat teknikföretaget Dell.

Austin har tagit fasta på kreativiteten och tagit den på allvar. De har insett att den gynnar hela samhället. På samma sätt vill vi göra här. Vi har mycket att lära av Austin. Vi kan få värdefull kunskap i vår strävan att göra vårt län attraktivare.
Falun och Borlänges samarbete kring kreativa näringar är nu inlett. Vi vill se fler som försörjer sig på sitt skapande, inte bara i Falun och Borlänge, utan i hela Dalarna. Det kommer att främja tillväxten, ge nya jobb och locka hit entreprenörer och arbetskraft.

Comments are closed.