Stagnation har sällan varit Faluns signum!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Stagnation har sällan varit Faluns signum!

Robert Sundberg reflekterade över Faluns utveckling och roll i DD 27 sept. Det fanns viktiga poänger i Sundbergs tankar, men stagnation är inte det som kännetecknar Falun. Kommunen har växt med nästan exakt 10.000 invånare de senaste 40 åren. Sedan början av 2000-talet har det blivit drygt 2000 fler falubor. Detta trots att 1500 statliga jobb (bl a regementet) försvann dessa år och att 700 Scaniajobb flyttades 2007. Idag har en större andel av faluborna jobb än i resten av landet och kommuninvånarnas hälsa och utbildningsnivå är bättre än rikssnitt. Nyföretagandet är högt. Positivt – ja, visst! Men räcker det?

En residensstad och en regions största kommun måste vara aktiv och ledande. Det är ett av skälen till att Falu kommun just nu gör ett visionsarbete som ska göra oss ännu vassare. En återkommande synpunkt som kom upp i den dialog som kommunen genomförde med cirka 1000 falubor för något år sedan var att Falun har många positiva kvalitéer men att vi måste våga mer och vara tydligare med vart vi vill.

I en tid när starka storstäder allt mer påverkar trender behöver regionstäderna ta matchen. Det handlar inte bara om människor och var de bor och verkar. I kölvattnet kan man just nu följa flera spår som leder mot ännu snabbare urbaniseringstakt. Jag tänker på infrastrukturen där ”storstadspaket” och ”pendeltågsstråk” blir överordnade eller när det påstås att de regionala högskolor smetar ut och utarmar utbildningsresurserna. Att det mesta borde samlas på de större universiteten. Den förhärskande storstadsnormen i allmänhet och mediabilder i synnerhet hjälper till att förstärka i galen riktning.

Falun måste därför våga sticka ut. Visionen har arbetsnamnet ”Ett större Falun”. Det står både för en kommun som har fokus på att fortsätta växa på ett hållbart sätt, men också att Falun blir större tillsammans med Borlänge (och vise versa). Faluns egna redskap och förmågor är många. Från bra välfärd via klimatarbete i världsklass till näringslivsutveckling. Både med bredden av befintliga företag och nya entreprenörer men också spets inom exempelvis kreativa näringar, tillverkande företag, hälsa, idrott och besöksnäring. Vi ska inte bli en storstad, men en större och växande kommun utvecklar utbud, service, och lockar investeringar. De landsbygdsområden som utvecklas bäst idag är de som ligger i närheten av större städer. Ett starkare regioncentrum är alltså en överlevnadsfaktor även för landsbygden. Det är i samspelet mellan stad och land och med grannkommunerna som Falun blir ännu starkare.

Comments are closed.