Uppstart för kommunens budgetarbete – vad hände 2013, hur är dagsläget och vilka utmaningar väntar?

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Uppstart för kommunens budgetarbete – vad hände 2013, hur är dagsläget och vilka utmaningar väntar?

Idag samlas politiken, förvaltningar, bolag och fackliga organisationer för att göra ett avstamp för verksamhetsplaneringen inför 2015. Valår gör det lite osäkert hur långt politiska ambitioner får verkan, och vilka konstellationer som ska arbeta med dom.

Oavsett styre, så ser jag några utmaningar/trender som vi måste förhålla oss till:

 • En äldre befolkning, med både ökade krav/medvetenhet, men framförallt fortsatt växande volymer av hemtjänsttimmar, vårdbehov mm
 • Nationell trend med växande klyftor, både ekonomiskt och socialt.
  Fler falubor i jobb minskar våra åtaganden och höjer sociala hållbarheten.
 • Om antalet jobb totalt kan växa bidrar det också till en större och bredare arbetsmarknad. Det har betydelse även för…
 • Visionen om ett större Falun. För egen del vill jag peka ut tre områden som känns särskilt aktuella:
  – att vi nyttjar ledig kapacitet i vår skolverksamhet, men också skapar ny kapacitet.
  – öka resurserna till en framsynt fysisk planering
  – att fortsätta att fokusera organisationen på att den ska a) vara till för faluborna och b) enkel att samarbeta med
 • Under avdelningen vision tror jag att vi är flera som känner att vi måste skapa mer långsiktiga och kvalitativa mål för skolan. Det handlar inte bara om att resursdimensionera (gymnasiet just nu). Vi bör ha en stor pol samsyn om hur vi vill att våra skolverksamheter ska utvecklas.
 • Konkurrensen om personal fortsätter att öka. Vi måste kunna erbjuda attraktiva anställningar. Arbetet med sjukskrivningarna är viktigt för alla som är anställda i organisationen, men också de som är på väg att anställas. För vem vill komma till en arbetsplats där man är kort om folk?
 • Vi kommer att ha fortsatt stora underhållsbehov i fastigheter, gator/vägar/broar och olika anläggningar. Skulden med 20-30-åriga försyndelser tas inte ikapp i en handvändning.
 • Vi bör också inför nästa mandatperiod behöva ta ställning till en budgetteknisk fråga, om vi ska göra:
  a) små uppräkningar av ramar/inbyggda rationaliseringar, eller
  b) räkna upp ramar enl löne- och prisutv + utpekade rationaliseringsbehov?
 • Ökat behov av att informera och kommunicera om vår verksamhet. Medborgarna är mer engagerade och vill kunna påverka. För alla oss i kommunen är det också viktigt: För att vi ska kunna mätas eller recenseras. oavsett om det kallas, klimat, NKI, artikel eller betyg, är det viktigt att vi berättar vad medborgaren eller företagaren kan förvänta sig av oss.

Det finns flera områden jag inte berört, inte för att de är viktiga, utan för att mycket av det vi gör ligger vi väldigt väl till med och arbetar väldigt bra med. Vi ligger exempelvis långt fram på miljöområdet, vi erbjuder ett bra utbud av kultur och idrott (och balanserar dessa två bra) och det jag alltid återkommer till: vi har bra grundförutsättningar!

ambassadörer_131218lgh_Brigaden130923_FEV i NYFalun DŒ

Comments are closed.