Falun behöver fler bostäder!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Falun behöver fler bostäder!

Den här mandatperioden har bostadsbyggandet ökat i Falun. Vi kan nu konstatera att vårt mål och vallöfte om att bygga minst 50 hyreslägenheter per år är uppfyllt. Bara det kommunala bostadsbolaget har ensamt nått målet i och med nybygget av kvarteret Brigaden på Dalregementet. Utöver det har privata aktörer byggt hyresrätter vid bl a Galgberget. Bostadsrätter har tillkommit genom bl a ”Bo klok” i samma område och ombyggnader av kontor i centrum. Kommunens två första trygghetsboenden har öppnat i befintliga hus, men också helt nya äldreboenden har tillkommit genom Kårebacken.

• Nu höjer vi vårt mål till 100 nybyggda hyresrätter per år.
• Vi ska underlätta för nya bostadsrätter, radhus och villor.
• För att kunna uppfylla ovanstående ambitioner måste planberedskapen höjas, både genom att fler färdiga planer finns klara i olika områden men också beredskap att snabbt sätta igång planarbete utifrån initiativ.
• Fler bekväma lägenheter för äldre, i exempelvis i fler trygghetsboenden och nya vård- och omsorgsboenden
• Nybyggen av lägenheter i flera delar av landsbygden. I Bjursås pågår planering för byggstart 2015. Sundborn kommer också att bli aktuellt.

Bilder fr vänster: Bygget av kvarteret Vitsippan, första skoptaget för nya stadsdelen Lilla Källviken och Valaffisch 2010

Bygge_Vitsippan_2012lilla källviken

valaffisch_bostädfer_2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.