Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 15 april

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 15 april

Här kommer några korta noteringar från dagens utskottsmöte.

För ovanlighetens skull börjar jag med ett info-ärende, men ändå otroligt spännande! Det handlar om våra projekt för kreativa och kulturella näringar. Den spännande miljön i gamla Vitriolverket vid Born kan bli en spännande företagsmiljö. Efter att ha undersökt förutsättningarna lämnar vi nu stafettpinnen vidare till intressenter som är beredda att köpa och bygga om fastigheten. Imponerande är också den position som Faluns spelindustri håller på att uppnå. Internationellt nämns nu Falun parallellt med Los Angeles, Manchester och Japan.

SM-veckan sommar är ett intressant arrangamang för Falun. En möjlighet att nyttja våra arenor och även visa de möjligheter som finns i Falun sommartid. Däremot är både rödgröna och oppositionen tveksamma då det är stora ekonomiska insatser. Oppositionen vill avstå att söka, medan vi rödgröna fick majoritet för att ansöka med villkoret att den kommunala insatsen högst får uppgå till 2,5 miljoner. Begränsningen är också en markering mot de allt högre insatser som svenska kommuner förväntas bidra med. Vi är en av Sveriges främsta idrotts- och arrangemangskommuner, men blir det ekonomiska åtagandet för stort ser vi större möjligheter med andra arrangemang.

Motionen om digitala infotavlor och bättre vägvisning bifölls enhälligt. De digitala tavlorna förbereds, men vägvisningen har vi ett jobb att göra tillsammans med Trafikverket. Motionen om centrum avslogs, men där M ville gå på motionens linje och bl a tillåta parkering på Stora Torget. Den åsikten delades av varken S, MP eller C. Här ger istället nya avtalet med Falu P större möjligheter, då 1700 P-platser från skol- och omvårdnadsförvaltningarna läggs in i bolaget och kommer att kunna användas av allmänheten.

De två medborgarförslagen; ett om gångtunnel mellan Gruvan och Skateparken – det besvaras enhälligt då arkeologi mm sätter stopp för en tunnel, men då det finns planer på en bro i framtiden. Det andra om att stoppa ombyggnaden av Korsnäsvägen och byggande av Vasaparken avslogs enhälligt.

Planer för fler bostäder lämnade utskottet utan synpunkter. Det gällde bl a planer vidare för nya radhus vid Sturegatan, nytt äldreboende i Britsarvet och nya lägenheter i Bjursås. Kommunalt VA ska dras fram till planerade bostäder vid Herrhagsvägen. Nu är också Översiktsplan FalunBorlänge på gång mot ett antagande!

PS. Frågan om borgen och bidrag till besökscentrumet ”Entré Sundborn” tog vi bort från dagordningen. Ärendet behöver arbetas igenom mer. DS.

Comments are closed.