Kopparstadens uppdrag berör var femte falubo!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kopparstadens uppdrag berör var femte falubo!

Kommunala bostadsbolag som Kopparstaden har ett särskilt uppdrag. De ska uppfylla en samhällsnytta genom att erbjuda bostäder, öka ortens attraktivitet och tjäna en social funktion med bostäder åt alla.

Pernilla Wigren är vd för Kopparstaden. Till skillnad mot kollegor i andra bostadsbolag mäts hennes och organisationens framgångar inte enbart efter ekonomiskt resultat. Flera funktioner för ett gott samhälle ska också uppfyllas.

Var femte falubo bor hos Kopparstaden. Pernilla säger: ”Vi utformar bostäder som är attraktiva för de som vill ha en nybyggd fyra med kakel, klinkers, tvättmaskin och balkong. Men vi har också boende som får en lägenhet anvisad av socialtjänsten. Alla som bor hos oss ska ha det helt, rent och tryggt”.

Just nu byggs 90 lägenheter i kvarteret Brigaden vid Degementet. Samtidigt planeras för hyreshus i Bjursås. Kopparstaden gör hela tiden avvägningar mellan renoveringar, nybyggnation och bolagets finanser. Intäkterna kommer från hyror och bolaget ska hantera hyresgästers pengar så smart som möjligt, samtidigt som det uppfyller en viktig roll i Faluns utveckling.

För Faluns utveckling är det avgörande med attraktiva, hållbara bostäder. Men det är få förutom de allmännyttiga bolagen som har finansiell styrka att bygga nya hyresbostäder som får rimliga hyror. En del bor hos Kopparstaden delar av livet, andra vill alltid ha det bekymmerslösa boendet. Uppdraget är att locka alla och vara som ett kitt som håller vår totala bostadsmarknad samman.

En utmaning är att hantera de som inte själva kan betala hyra. Och samverka med andra samhällsaktörer för att de personerna ska kunna försörja sig så snart som möjligt.

Kommunen kan ha ett helikopterperspektiv på verksamheten och matcha olika insatser från socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsmarknads- och integrationskontoret samt arbetsförmedlingen för att skapa en bra situation för individen. Där är en bra bostad väldigt viktig i vägen tillbaka. Den ordningen vinner alla på, oavsett om man bor i lägenhet, radhus eller villa.

IMG_0847[1]

Inlägget bygger på en intervju som Håkan Edvardsson på reporter.se gjorde med mig på uppdrag av Kopparstadens tidning ”BO”.

Comments are closed.