Oppositionens StenHårda påskägg förvånar

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Oppositionens StenHårda påskägg förvånar

De sju oppositionsgrupperingarna i KS har lyckats enas om ett initiativ som lyder:
”Undertecknade ledamöter av kommunstyrelsen begär… …en ny detaljplan för området som kallas Vasaparken (eller riksvägsdiket). Förslaget ska innebära att i stället för anläggande av en park ska det bli möjligt att bebygga området med bostäder, …parkeringsgarage och butiker/service under bostäderna.”

Ett planuppdrag är direkt olämpligt att ge utan att förutsättningarna analyserats igen. Nuvarande detaljplan har tagits fram och processats under flera år där möjligheterna att bygga bostäder har testats. Dialogen har innefattat vårt eget miljökontor, Länsstyrelsen m fl. Från början fanns ett antal byggrätter för bostäder. Dessa tvingades kommunen ta bort då de inte klarade grundkraven för miljö mm.

Om det ska byggas parkeringsgarage blir det också en fråga om geoteknik, möjligheten att bygga tillfarter mm. Om förslaget har lagts för att spara pengar ställer vi oss frågande till om oppositionspartierna har någon aning om vad det kostar att skapa byggklar mark på den här platsen, eller skapa ett p-hus i riksvägsdiket? Falu P har en p-taxa på 10 kr timmen i alla sina p-hus. Om ett nytt p-hus ska byggas med samma relativt låga avgift blir det skattebetalarna som till stor del får betala p-huset.

I tisdags beslutade KS utvecklingsutskott att göra 1700 kommunala parkeringar tillgängliga för allmänheten. Sedan tidigare finns 3000 p-platser tillgängliga i garage och på parkeringar. Det är inte brist på parkeringar i Falun, möjligen skyltning och tillgänglighet.

Det positiva i förslaget är att vi i valrörelsen får två tydliga alternativ för hur Vasaparken ska utformas:
– Som vi vill: Jobba vidare med parkförslaget, se över kostnaderna, lyssna hur faluborna vill utforma den. Vi vill bygga vidare på den uppskattade medborgardialogen kring Å-rummet.
– Som oppositionen vill: Lägga området i träda i väntan på att det eventuellt går att bygga i området, och på sikt skapa ett p-hus nere i svackan.

Dessutom illustrerar förslaget från oppositionen att man inte har förmågan att tänka långsiktigt i sina beslut. Så sent som 2009-04-16 beslutade de nämligen att godkänna detaljplanen för bl a Vasaparken. Förberedelserna, planarbetet för Vasaparken hade redan då kostat ett antal pengar. Varför bekostade man det arbetet om man egentligen inte ville genomföra planen? Den nya Vasaparken är del av ett större grönstråk där vi binder ihop stadsparken med Å-rummet. Den här tanken försvinner om man bygger igen Vasaparken.

Falu kommun är precis på väg att göra färdig en inventering av möjliga nya lägen för bostäder, som stämts av med marknaden. Ett antal lägen för totalt 4000 nya bostäder har identifierats. Inget av dessa lägen handlar om Vasaparken.

Inlägget bygger på mediainfo som jag skickat tillsammans med Jonas Lennerthson (S), Linnea Risinger (MP) och Richard Holmqvist (MP).

Passar på att önska Glad Påsk från mig och Jonas Lennerthson med hjälp av ett foto från idag där påskkärringar från Kommunfastigheter kom på besök i rådhuset!
Påskhälsning m Jonas L_140417

Comments are closed.