Falu kommuns budget 2015-2017 – i korthet!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Falu kommuns budget 2015-2017 – i korthet!

Socialdemokraternas och Miljöpartiets nya kommunbudget blir steget in i nästa mandatperiod! Vi har många utmaningar framför oss, men också en hel del framsteg i ryggen, exempelvis 350 nya förskoleplatser denna period, sjunkande arbetslöshet, ökat bostadsbyggande och naturvårdssatsningar. Vi är också glada att ha skapat en stabil ekonomisk grund, med överskott på cirka 40 miljoner per år de tre senaste åren.

Budget 2015 ska ge ett överskott på 62 miljoner, men ger framförallt utrymme för en fortsatt utveckling av välfärden i Falun. Den lokala aktiva arbetsmarknadspolitiken fortsätter, skolan får tillskott, hemtjänsten får mer resurser och tillskott ges för att ytterligare kunna öka bostadsbyggandet (genom ökad planberedskap).

Redan i budgetbesluten under fjolåret reserverade S och MP stora belopp till förstärkningar inom bl a skola, äldreomsorg och hållbar utveckling. Exempel är centrum för flerspråkighet i skolan, en andra familjecentral, fortsatt ökade insatser för barn och deras familjer, resurser till nya gruppbostäder, ökad bemanning i demensvård och fortsatt satsning på Falu cykelkommun och skydd av områden med värdefull natur.

I nya budgetförslaget skapas utrymme för personalkläder och återbruksprojektet ReDoo i förskolan. För äldre ungdomar sker en satsning på omvårdnads-, fordons- och livs- & restaurangprogrammen inom Falu Gymnasium samt nya resursjobb och en fortsättning på Arenan Academy, där unga utanför gymnasiet slussas in i utbildning eller sysselsättning.

Räddningstjänsten Dala Mitts budget och Lugnets långsiktiga underhåll är två frågor som diskuterats mycket. Med nya budgeten ges tillskott som minskar den ekonomiska pressen något.

Läs mer om budgeten här:

http://media.gahnshag.se/2010/11/MEDIAinfo_budget_fullangdsversion_140527.pdf

Budgetbild_utekläder_förskolaIMG_1165

Comments are closed.