Våga prova 6-timmars arbetsdag, för att veta hur det funkar!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Våga prova 6-timmars arbetsdag, för att veta hur det funkar!

Falupolitikern Maria Gehlin (FAP) frågade mig i Dala-Demokraten 12 augusti om hur vi har tänkt hantera alla kostnader mm som 6-timmars arbetsdag till alla kommunanställda innebär enligt henne. Frågorna ger sken av att vi redan har bestämt att införa 6 timmars arbetsdag i hela kommunorganisationen. Så är det inte.

Vi har valt att göra ett begränsat försök för att ta reda på fördelar, nackdelar och få andra erfarenheter. Försöket kommer att ske på en enhet i äldreomsorgen. Att testa i liten skala är ett bättre alternativ än att direkt införa det fullt ut. Eller att helt avstå, som Maria Gehlin antyder att vi borde göra? Parallellt kommer vi troligen att följa en enhet där vi helt tar bort de delade arbetsturerna.

Det här är steg för att göra Falu kommun till en attraktiv arbetsgivare. Annat som pågår är ökade insatser för att minska sjukskrivningar, heltid till alla, flexibla arbetstider, ledarutveckling och ”Jobb som märks” – Sveriges viktigaste jobb! Det här uppmärksammas i landet. Vi är den kommun som ökat antalet heltider näst mest sedan 2011 och vi har även nominerats till utmärkelsen ”Employer branding” som en av fyra kommuner. Bland våra 200 yrken i kommunen finns idag en spridning på heltidsarbetstiden mellan 35,33 och 40 timmar.

Att prova 6 timmars arbetsdag hoppas jag att vi båda tycker är ett bättre alternativ än att införa fullt ut eller helt avstå. Vi gör som vi vill att våra anställda ska göra: Vågar prova, men utvärdera innan något införs i full skala!

Se och läs mer om ”Jobb som märks”: https://www.youtube.com/watch?v=wn4wBmoiBGs  http://www.sebroschyr.se/falu-kommun/WebView/

Comments are closed.