En konkret skiljelinje: Park eller P-hus?

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

Väljarna tycker att det är svårt att se olika alternativ i lokalpolitiken. Jag ser skillnader som är ganska stora, exempelvis att de borgerliga vill lägga 60 miljoner mindre på vår äldreomsorg de kommande tre åren och 30 miljoner mindre på skolan.* Ibland kan det kanske vara lättare att se skillnad i en konkret sakfråga. Vasaparken i centrala Falun är en sån.

De borgerliga tog själva fram en detaljplan där de prövade möjligheten att bygga bostäder vid den aktuella parken. Det gick inte. De borgerliga och vi antog därför en detaljplan utan bostäder. Kvar blev ett kontorshus. När vi i våras var beredda att starta byggandet kom plötsligt ett förslag om att bygga ett p-hus i parken med bostäder ovanpå. Trots att det är mindre än fem år sedan vi tillsammans konstaterade att det just nu är omöjligt att bygga där. Till saken hör också att det parallellt gjorts en inventering som visat möjliga attraktiva lägen för cirka 2.500 bostäder. Det är alltså ingen brist på lägen.

I brist på argument har oppositionsrådet tagit till andra metoder. Jag vill därför markera att det är djupt olyckligt att anställda i Falu kommun hängs ut av oppositionsrådet och används som slagträ i en politisk diskussion. Mikael Rosén (M) har själv godkänt projektorganisation för resecentrumprojektet i februari 2013, där det framgår att den utpekade personen inte har någon ansvarig roll. Oppositionsrådet har också varit med att fatta beslut i april 2014 om att inte godkänna fortsatt arbete med Vasaparken. Det innebär att det i dagsläget inte finns något arbete att varken ansvara för eller vara jävig i. Personen i fråga har anmält och fått aktuell bisyssla godkänd. Sammantaget tyder det här på dåligt omdöme att hänga ut en enskild medarbetare utan att ta del av bakomliggande fakta. Istället borde Rosén våga ta de politiska debatten om det ska byggas park eller p-hus på platsen.

Nu är det alltså upp till väljarna att avgöra frågan. Som en del i valet av fortsatt rödgrönt styre (S-MP) eller borgerligt styre.

~0189271

 

* Allt enligt de borgerligas budgetförslag för 2015-2017.

3 Responses to En konkret skiljelinje: Park eller P-hus?