Industrin är fortfarande viktig i Falun och Sverige!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Industrin är fortfarande viktig i Falun och Sverige!

Svensk industri håller världsklass och är en viktig del av Sveriges utveckling och välstånd. Det är glädjande att också moderaterna upptäckt det trots deras satsningar på allt annat än industrin; skatterabatter på hamburgare, sänkta kunskapskrav i skolan och nedskärningar i infrastrukturen.

Socialdemokraterna i Falun och Dalarna är djupt engagerade i en nyindustrialisering av Dalarna och Sverige. I Falun finns bl a Arctic Paper, Cederroth, Dellner och NKT Cables. Industrin i Falun sysselsätter nästan 2.500 människor och i hela Sverige är det 400.000 människor. Räknar in vi de som är beroende av en fungerande tillverkningsindustri närmar vi oss en miljon arbetstillfällen.

Statsminister Reinfeldt sa att dessa jobb var ”Basically gone”…

Reinfeldt har fel. Istället måste vi ta industrin på allvar. Stefan Löfven sätter fokus på en nyindustrialisering som kräver samarbete mellan samhälle, näringsliv, utbildning och forskning. Ett gemensamt ansvar där ingen del är ett särintresse för jobben. I Dalarna hittar vi exempelvis vägar för samarbete mellan högskolor/universitet och våra stora industriföretag.

Om svensk industri ska överleva i den globala konkurrensen krävs också investeringar i smarta energilösningar och effektiviseringar. Därför är energifrågan en av de viktigaste frågorna för svensk basindustri. Det framkom tydligt på den stora konferensen i Avesta om Svensk Basindustris framtid.

Sverige är ett av världens mest kärnkraftsberoende länder. Det gör oss sårbara i den globala konkurrensen. Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Kärnkraften kommer spela en mycket viktig roll under lång tid, men Sverige har också unika möjligheter att hitta förnyelsebara alternativ. Som både blir billigare och säkrare.

Men att göra partikäbbel av energifrågan är djupt oansvarigt av Moderaterna och hotar jobben genom instabilitet. Stefan Löfven och Socialdemokratin söker en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken. Den moderatledda alliansen har bara visat kalla handen till det.

Moderaterna borde inse att ett byte av energipolitik vart fjärde år är ett mycket större hot för svenska jobb än att vi investerar i förnyelsebar energi som klarar konkurrensen globalt. Så kom igen. Sluta kasta paj och ta frågan på allvar!

Inlägget bygger på en gemensam debattartikel tillsammans med kommunalrådskollegorna Lars Isacsson – Avesta, Maria Pettersson – Ludvika och Jan Bohman – Borlänge, alla (S), där vi svarar på det öppna brev som Carl-Oskar Bohlin (M) riktade till oss.

Comments are closed.