Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 16 september

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 16 september

Ett späckat utskottsmöte, direkt efter valet. Alla ledamöter hade kanske inte hunnit läsa varenda sida… Men besluten blev bra ändå.

I svaret om medborgarförslaget om fribiljetter under skid-VM (ärende 1) ville utskottet notera att ungdomar upp till 12 år har fritt inträde till flera av tävlingsdagarna och att biljetterna i övrigt har olika prisnivåer. I övrigt besvarat med förvaltningens skrivelse.

Motionen om vägbelysning längs Lugnetleden (2) bifölls motionens första del då vi är beredda att ännu en gång uppvakta Trafikverket och det här. Det är verkets ansvar och åtgärden är kostnadskrävande. Dessutom bör kommunen arbeta mer aktivt med att belysa byggnader, träd och sidoområden för att synliggöra staden på ett bättre sätt.

Borgensavgiften för de kommunala bolagen (12) som hittills varit enhetlig läggs på några olika nivåer utifrån risk och att Lugnet i Falun AB både har kommunal borgen och lever till stor del av kommunala hyror. Lufab undantas därför, tillsammans med Högskolefastighetsbolaget. Kopparstaden får en justering från 0,4 till 0,35% då bolagets fastigheter är en stabil säkerhet. Falu Energi & Vatten ligger kvar på 0,4%.

Som vanligt hade vi flera plan- och byggärenden. Detaljplaner för nya bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås (13) och vid Sturegatan (19) föreslår vi att de antas. I Bjursås handlar det om upp till 18 nya lägenheter och vid Sturegatan 6 stycken radhus. Markanvisningsavtalet med Bovieran AB (14) bygger på en befintlig detaljplan. Bolagets planer omfattar 48 lägenheter enligt ett koncept som finns på några andra platser i landet.

Lite längre fram ligger nya bostäder mellan Herrhagen och Lövhyddan där vi idag godkänt avsiktsförklaring med en privat markägare (20) för att kunna bygga ut bostäder tillsammans. Även den fördjupade översiktsplanen för Born, gamla StoraEnso Research-området (21), ger möjlighet till nya bostäder. Planbeskedet för lodgeboende vid Lugnet (24) och planuppdraget för ytterligare villor och andra bostäder på Galgberget (25) ger ytterligare möjligheter.

Tillståndsansökan för vindkraft på Enviksberget (22) avstyrks då Falu kommun ansluter sig till Miljööverdomstolens tolkning. Den innebär att hittills beviljade verk (cirka 55 stycken) ska ses som den totala belastning av vindkraft som bör tillåtas i området.

Comments are closed.