Kommunstyrelsen 28 oktober

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen 28 oktober

Sista sammanträdet med KS 2010-2014. På fullmäktige 6 november väljs ett nytt KS. En spännande period avslutades med några spännande ärenden.

Hyresavtalet mellan Lugnet i Falun AB och trafik- och fritidsnämnden godkändes, även om M, V, FP och FAP ville återremittera. Kopplat till avtalet finns också finansieringsbehov som vi vill lösa i budget 2015-17, genom:

  • Tillskott till kultur- och fritid (KFN) på 2,8 miljoner till besöksmålsinvesteringar (tidigare prognos 1,9).
  • Utöver det ska KFN under 2015 finansiera det nya 6-åriga Lugnetavtalet med befintlig budget där det finns ett utrymme genom att hyran för nya ishallen inte betalas ännu. Från 2016 (när ishallen förhoppningsvis har helårseffekt) utökas ersättningen till KFN för Lugnetavtalet med ytterligare 1.8 mkr.

Ärende 16 skapade en lång diskussion. Det handlar om höjd borgen till Lugnet i Falun AB. Från 450 till 600 miljoner. S, MP och C föreslog och fick majoritet för att den höjs. M, FAP, FP och V yrkade återremiss/avslag. Med beslutet idag har vi skapat grundförutsättningar för att renoveringen av ishallen kan fullföljas och att badhusombyggnaden kan påbörjas längre fram.

Nu tar vi nästa steg med Sanders gammelskog (19). Det handlar om att skapa ännu ett naturreservat där vi också hoppas på finansiering från staten.

Falu kommun ställer sig bakom att delfinansiera nya tågavgångar, sena kvällar och tidiga morgonar (25). SJ testade för några år sedan. Nu vill berörda kommuner, landstinget och regionen starta ett samarbete med Tågkompaniet/Tåg i Bergslagen för att förbättra tågtrafiken mellan Falun och Stockholm.

Sist på mötet reflekterade den avgående kommunstyrelsen om perioden som varit och framförallt den nya KS-organisationen som sjösätts parallellt med den nya KS. Det handlar om både nya politiska utskott och nya förvaltningar (ledningsförvaltningen, serviceförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen).

Comments are closed.