Inga siffror är hemliga!

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

Signaturerna ”Nicke Nyfiken” och ”Undrande” vill men insändare i tidningarna veta mer om bolaget Lufab, skid-VM och kommunens olika borgensåtaganden.

Jag och vi svarar gärna på frågorna, men vill börja med att förklara varför Falun, i konkurrens med många andra internationella städer, ansökte om att få arrangera skid-VM 2015. Vi gjorde det för att utveckla Falun och skapa förutsättningar att klara framtidens välfärd. För om vi ska klara framtidens välfärd behöver Falun växa. Och för att kunna växa måste Falun både vara och uppfattas som en mer attraktiv stad och kommun – av invånare, näringsliv, studenter, besökare med flera. Vi behöver vara en plats där det rör på sig och händer saker – en plats där det alltid är liv och rörelse, där företag vill etablera sig, där människor vill bo och där det finns framtidstro. På sikt är det en utveckling som ger högre skatteintäkter och mer pengar till skola, vård och omsorg, inte mindre. Det är mot den bakgrunden som satsningarna på skid-VM och Lugnet ska ses. Värt att nämna är också att den årliga kostnaden för Lugnetuppgraderingen motsvarar 0,4 procent av kommunens totala budget på närmare tre miljarder kronor.

De uppgifter som insändarskribenten frågar efter är på inget sätt hemliga, de är offentliga. Falu kommun har, precis som alla Sveriges kommuner, flera borgensåtaganden och Nicke Nyfiken är välkommen att hämta ut en lista. Den innehåller bland annat borgensåtaganden för andra kommunala bolag, till exempel Kopparstaden, Falu Energi & Vatten och Visit Södra Dalarna.

Signaturerna Nicke Nyfiken och Undrande antyder att Falu kommun bildat bolaget Lufab för att minska insynen. Det stämmer inte. Öppenheten är precis lika stor som tidigare, skillnaden är att det nu blivit tydligare och enklare att se vilka resurser som är kopplade till Lugnetanläggningen.

Att Lufab bildades beror främst på att kommunen behöver samarbeta med externa aktörer för att kunna utveckla Lugnet. Den typen av samarbete sker enklast mellan två bolag, inte mellan ett bolag och en kommun. En annan bakgrund till bildandet var att minska trafik- och fritidsförvaltningens mycket stora ansvarsområde. Lufabs uppdrag är att äga och förvalta fastigheter på Lugnet samt att arbeta med långsiktig utveckling och underhåll av hela Lugnetområdet.

Lufab ägs till hundra procent av Falu kommun, och därmed alla Falubor. Trafik- och fritidsförvaltningen hyr idrottsanläggningarna på Lugnet av Lufab och ansvarar precis som tidigare för verksamheten i dessa. Lufab har även ett antal externa, kommersiella hyresgäster. Bolaget har en politiskt sammansatt bolagsstyrelse där de flesta av kommunfullmäktiges partier är representerade. Att Lufab nu begär en utökad borgensram beror på att bolaget behöver investera, bland annat i ishallen och simhallen. Utan en utökad borgensram blir bolaget handlingsförlamat. Fullmäktiges nej till utökad ram ifjol har bland annat fått till följd att bolaget inte kunnat påbörja etapp 2 av ishallsrenoveringen.

I fråga om Falu kommuns borgensåtaganden görs alltid en riskbedömning, givetvis också i det här fallet. Det är utifrån den som merparten av kommunstyrelsens ledamöter i förra veckan röstade ja till en utökad ram. Nu återstår att se vad fullmäktige säger 6 november.

Vi är högst medvetna om att vi hanterar mycket stora belopp i den kommunala budgeten och har respekt för det, samtidigt behöver vi noga skilja på olika sorters ekonomiska poster. En investering är inte detsamma som en kostnad för drift och underhåll, lika lite som ett borgensåtagande är en faktisk kostnad.

Nicke Nyfiken befarar framtida skattehöjningar och hävdar att Falun redan har bland de högsta skatterna i landet, men det stämmer inte. Vi ligger strax över rikssnittet och sett till Dalarna har de flesta kommuner högre skattesats än Falun.

Vår övertygelse är att de investeringar som gjorts på Lugnet (där en tredjedel handlar om eftersläpat underhåll) kommer att betala sig på sikt. Med ett uppdaterat Lugnet stärker Falun sin ställning som evenemangsstad, sommar som vinter. Här kan vi arrangera tävlingar, konserter och andra evenemang i många, många år framåt.
Det är en av Faluns många möjligheter att utvecklas – till nytta för Faluborna.

One Response to Inga siffror är hemliga!