Första mötet med nya miljö- och samhällsbyggnadsnämnden!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Första mötet med nya miljö- och samhällsbyggnadsnämnden!

Idag har vi haft första sammanträdet. Det är en förväntansfull och taggad nämnd som har ett stort ansvar för att fortsätta bygga en hållbar kommun. Den antagna Visionen ”Ett större Falun” ger också viktiga inriktningar, att vi ska fortsätta att växa hållbart för att ge plats för alla, både människor och verksamheter, och att vi ska ha stort fokus på nyttan för faluborna och att vi ska vara enkla att samarbeta med. Några beslut som fattades idag:

  • Nämnden har beslutat om sammanträdesdagar 2015. Det blir 9 ordinarie nämndsmöten (25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6, 26/8, 23/9, 28/10 och 25/11). Dessutom möts nämnden den 4 mars för att ha en längre info- och planeringsdag kring verksamhet och budget.
  • Helena Fridlund (S) och Veronika Zetterberg (M) blir MSN:s representant resp ersättare i kommunens handikappråd. Lars Nord (S) och Kent Svens (M) blir kommunens reprepresentant resp ersättare i Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund.
  • Nämndens delgationsordning fastställdes, med undantag för vissa trafikfrågor där riktlinjer ska tas fram och där besluten tills vidare stannar kvar i nämnden genom ordföranden.
  • Nämnden fick övergripande info om förvaltningens organisation samt separat info om vattenförvaltning, kollektivtrafiken och resecentrumprojektet.

 

Comments are closed.