En tydlig arbetsgivarroll kräver politiskt ansvarstagande

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

Utan att gå in på ett aktuellt enskilt fall i kommunen så kan det inlägg som några m-politiker gjorde för några dagar sedan behöva en kommentar (hittar det inte via tidningen så länkar ett likalydande facebookinlägg: https://www.facebook.com/119668938047961/posts/1108251969189648)

Vid flera tillfällen när oppositionen i Falun agerat har man visat stor tilltro till kommunens revisorer. Av insändaren att döma har de antingen inte läst vilka slutsatser revisionen kommit fram till, eller också tror de inte längre att revisionen agerar självständigt. Det har gjorts uttalanden från oppositionen där de påstår att det här är ett ”politiskt beställningsjobb” när det i själva verket handlar om ett fall som hanterats av revisionen och där tjänstemän och politiker har agerat efter att revisionens rapporter blev klara. Att den aktuella medarbetaren ska polisanmälas är inget politiskt påhitt utan en rekommendation från revisionen.

De fyra undertecknarnas olika roller är i sig intressanta. Tre av fyra har haft mycket god insyn i den aktuella processen. Två har varit med och diskuterat läge och förutsättningar och en har hanterat det som beslut i kommunens förhandlingsdelegation. Ingen av de tveksamheter som lyfts i inlägget har ventilerats under processens gång. Tvärtom har de i de flesta fall varit inte på samma linje som vi i majoriteten.

Tidigare har också en tidigare socialnämndsordförande tagit aktuell medarbetare i försvar. Att de två är goda vänner och att ”vittnesmålet” kanske inte är helt opartiskt tog inte tidningen någon notis om… Om det här har påverkat m-bilden låter jag vara osagt.

Christina Knutsson som är ordförande för socialnämnden idag skulle jag vilja påstå har gjort precis det m-politikerna efterlyser. Hon har vågat se och agerat mot felaktigheter i sin förvaltning utan att hindras av vänskapssamband eller obehaget det kan medföra att våga förändra.

Det stämmer att den aktuella medarbetaren för inte så länge sedan fick ett förlängt förordnande. När nya fakta framkommer måste en ansvarsfull arbetsgivare vara beredd att omvärdera och agera. Det politiska ansvaret borde även ett oppositionsparti som i högsta grad är inblandat kunna vara med och ta?

 

One Response to En tydlig arbetsgivarroll kräver politiskt ansvarstagande