Dagens bästa och värsta, i samma kommunstyrelseärende

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Idag hade vi ett 40-tal ärenden på kommunstyrelsen (KS). Ett av de mest akuta frågorna var att kommunen snabbt måste ordna ett ytterligare boende till ensamkommande flyktingbarn. Situationen har uppkommit akut. Ett av replikskiftena, mellan en centerpartist och SD-ledamoten är värt att återge:

SD-ledamoten: ”så länge jag kan minnas har vi i SD vetat att det skulle bli så här.”
C-ledamoten: ”om ni har vetat om behovet av ett ytterligare boende för flyktingbarn, varför har ni inte föreslagit ett sånt tidigare?”
SD: ”mummel, mummel om svenska flyktingpolitiken…”

Det värsta, eller rättare sagt tragiska, är att SD-ledamoten sedan röstar för att inget boende ska ordnas. Jag skäms över att det finns personer i vårt KS som inte ens är beredda att ge ensamma barn ett vettigt uppehälle här hos oss 🙁

2 Responses to Dagens bästa och värsta, i samma kommunstyrelseärende