Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 september

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 september

Masugnsbron_gamlaKarta_Isalanäsetskateparken_belysning

 

 

 

 

Ett MSN-möte med lite färre ärenden, men ändå viktigt då vi bl a beslutat om budget- och verksamhetsinriktning 2017-2019 (2021). Nämnden har inte begärt några extra tillskott inför 2017. Nu har vi även kunnat minska investeringsvolymen något 2017-2019. Trots det har vi skapat utrymme för utbyte av den nu avstängda gång- och cykelbron vid Masugnen 2018 (se bild t v) och kunnat öka ambitionen för cykelvägsutbyggnad de kommande åren. När det gäller den löpande driften startar ett utvecklingsarbete med mer trafik- och besöksräkning för att få bättre koll på hur våra gator, parker och allmänna platser används. Vi bedömer att det både kan spara pengar, att vi får bättre underlag när vi diskuterar med medborgare, Trafikverket m fl och att vi bättre kan rikta resurser dit flest åker eller vistas.

Per sista augusti ligger MSN på ett överskott om 17,3 miljoner, men med det eftersläpande arbete som succesivt tas ikapp är prognosen för hela året ett mindre överskott. Det vi just nu tar ikapp är exempelvis ytterligare asfaltering, bättre belysning på islekbanor, nya parkmöbler, dikning, gallring och nytt utegym i Kålgårn.

I juni köpte kommunen ett markområde på 27 hektar mellan Svärdsjö och Böle. Det blir nu naturreservatet Isalanäset (se kartbild). Det delvis igenväxta odlingslandskapet, gamla barrskogen och det stora flyttblocket långt ut på udden kan bli ett bra utflyktsmål. Mitt emot ligger också Isala lada som redan idag lockar en del besökare. Idag skickade MSN ut reservatsföreskrifterna och skötselplanen på remiss.

MSN diskuterade ett medborgarförslag som föreslår en vägförbindelse mellan Norslundsrondellen och Erikslundsvägen (via Slussen). Förslaget avslås i det här läget, men vi berättade för förslagsställaren Kjell Robertsson att kommunen just nu arbetar med en fördjupad översiktsplan för hela staden som ska innehålla ett förslag för hur olika trafikslag ska ledas genom olika stadsdelar. Där kommer vi återigen att pröva Kjells och andra förslag som kommit under senare tid.

 

Comments are closed.