Borlänge och Regeringen utsätter Högskolan Dalarna för stora risker!

Posted by Jonny in Uncategorized | 6 Comments

HDa_FalunHDa_BlgOm man lever i tron att ledningen för Högskolan Dalarna dragit fel slutsatser och att de inte kan något om verksamhetens förutsättningar pustar man säkert ut efter regeringens ingripande i lokaliseringsfrågan.

Men om vi antar att det i ledningen finns kunskap om Högskolans förutsättningar, villkor, rekryteringsläge mm är det kanske Borlänge som ska vara mest oroliga av alla. Ministern lär (uppenbarligen) inte bry sig om just Högskolan Dalarna lyckas särskilt bra, men lokalt och regionalt har det enormt stor betydelse.

Lyssnar man på studenterna eller har lite insyn i det som heter Högskolans anställningsförslagsnämnd (AFN – som hanterar alla nya anställningar av lärare, forskare, professorer) inser man att det finns ett problem som inte stavas utbytt rektor eller ny styrelse. Det handlar om att det i många år har varit svårt att locka både studenter och lärare/forskare till industri- och tekniksidan i Borlänge.

Det här viftas bort med förklaringen att ”Högskolan inte satsar på Borlänge”.

Det är ett allvarligt läge som har uppstått i och med regeringens inblandning. Om nuvarande eller kommande högskoleledningar i framtiden vill genomföra nödvändiga förändringar för att öka attraktiviteten eller klara verksamheten ekonomiskt – kommer de då att våga/vilja föreslå förändringar, eller avstår man för att slippa hamna i konflikt med regeringen eller värdkommunen? Vi kommer i värsta fall få se fler, inte färre, exempel där utbildningar dör sotdöden. En mer passiv högskola, inte mer aktiv som alla har önskat.

Risken är uppenbar att det som ses som en seger i Borlänge i själva verket kommer att försvaga Högskolan, göra det svårare att rekrytera studenter, personal och förstås även rektor och styrelse. För vem vill ta anställning på en högskola där det är lågt i tak och där staten när som helst kan komma med tvångströjan?

Borlänge som sett till att processen tar den här vändningen har nu tagit på sig ett stort ansvar. Det allvarligaste är sättet man sätter sig över Högskolan, som inte direkt förbättrar relationen till lärosätet. Kommunen har nu ett hästjobb framför sig för att höja attraktiviteten på Borlänge som högskolestad. Om inte det lyckas kan hela Högskolans verksamhet på sikt vara hotad.

 

6 Responses to Borlänge och Regeringen utsätter Högskolan Dalarna för stora risker!

 1. Håkan Castor says:

  Er dröm gick i kras Jonny! En styrd utredning som sägs i efterhand vara tudelad men i själva verket var ett beställningsverk från Falun.
  Glöm inte att det var borgarna som tyckte sig befria högskolorna från det statliga ”oket”.
  Detta ser jag att du indirekt försvarar.
  Bra intiativ från även ”din” regering -eller?
  Politiken är folkets redskap att styra upp det som går snett.
  Tror inte att den politiska ledningen i Falun, vilken den nu är, det brukar ju skifta då och då,ska bekymra sig över Borlänge.
  Vi har den kraft som kommer att tackla framtiden.
  Håkan

  • Jonny says:

   Hej Håkan,
   Jag förstår att du har fått höra mycket rykten, ja helt enkelt skitsnack om mig och Falun under den här processen. Det får därför ursäkta dig när du pratar om ”dröm gick i kras” eller ”beställningsverk”. Jag har under snart ett år funderat över den aggression som Faluns hållning (invänta utredning, det kanske är nödvändigt att se över verksamheten) mött framförallt i Borlänge. Som du minns var jag aktiv hos S i Borlänge fram till början på 90-talet, och det jag bl a har med mig från den tiden var den lokalpatriotism, budskapet ”det som är bra för Borlänge är bra för Dalarna” och en känsla som fanns att staden var världens mittpunkt och allt runtomkring någon form av periferi. På många sätt positivt, men också en väldigt begränsad förmåga att inta andra perspektiv på frågor eller inse att allt i universum inte är skapat för att gagna Borlänge.

   I det här fallet har kommunerna i varierande grad haft svårt att hålla isär att det kan vara så att det som är bra för högskolan och studenterna inte alltid är bra för kommunerna. I Borlänge har det här varit särskilt påtagligt där högskolan nästan ses som en kombination av kommunens näringslivskontor och gymnasieskolan.

   Det är intressant att du inte ser det som konstigt att regeringen ”kallas in” i det här. Många i min närhet tycker det är uppseendeväckande och säger att det är svagt att ”ropa på pappa regeringen när inte egna argumenten räcker till” (obs inte min åsikt). Själv tycker jag att vi skulle behöva jobba lite med tilliten till olika organ i det här länet. Idag utses de under hurrarop eller måttligt engagemang för att sedan när de kommer fram till ”fel” förslag mötas av avgångskrav.

   Jag vill bara avsluta med att säga att jag inte kan förstå hur den här utredningen kan vara ett beställningsverk från Falun när Borlänge fick info om utredningen från högskolan en vecka innan vi hade kännedom om den. Kan du det, Håkan?

 2. Håkan Castor says:

  Redovisade planfrågor och byggplaner säger allt.

  • Anonym says:

   …att Falu kommun är mån om Högskolans utvecklingsmöjligheter. Det materialet togs fram på förfrågan fem månader efter att utredningen startat. Jag utgår ifrån att även Borlänge har den inställningen, det har då åtminstone båda kommunerna skrivit i div avsiktsförklaringar. /Jonny

 3. Jean-Marie Skoglund says:

  Hej Jonny
  Jag har varit verksam vid Högskolan Dalarna (HDA) under en längre tid. Du liksom många andra målar upp en bild att det är ytterst svårt att rekrytera forskare och studenter till Borlänge. Jag har hört detta sedan jag kom till HDA år 2000. Trots detta finns det akademiska miljöer i Borlänge som håller väldigt hög akademisks nivå, såsom statistik, kulturgeografi, data och materialteknik. Statistik tillhör de få ämnen vid HDA som har rätt till doktorsexamen och flera av de nämnda ämnena i Borlänge har en stor andel extern forskning osv. Så specifikt vari ligger problemen med att rekrytera kompetent personal till HDA med placering i Borlänge? När det gäller studentrekrytering så har du rätt, Borlänge har inte det bästa ryktet. Bör HDA lämna Borlänge för det? Hur skulle se ut om andra orter med liknande rykte och problem som Borlänge, skulle få domen att högskolan skulle flytta? Eskilstuna, Malmö, Norrköping, Södra delarna av Stockholm. På dessa orter har högskolans närvaro och utveckling utgjort en stor skillnad för att vända bilden av dessa städer. Däremot har HDA under de senaste 15-20 åren minskat sitt engagemang i Borlänge istället för att stärka sin närvaro i en stad med problem. Jag skulle vilja påstå att en stark engagerad högskola är en av de faktorer som kan bidra till att vända på bilden av en stad med problem. Jag har varit bosatt i Umeå sedan slutet av 1980-talet. Tänk om universitetsledningen i Umeå hade avsett att flytta utbildning till Skellefteå med motiveringen, Umeås dåliga rykte under en period ”Hagamanne”? Istället stärkte Umeå universitet sitt lokala engagemang under denna period, när oroliga föräldrar skulle skicka sina barn för att studera i Umeå.

  Du och HDA:s ledning målar upp en bild av Borlänges rykte som ett av de stora problemen för HDA. Utifrån detta kan man fundera om inte fler myndigheter och service borde lämna Borlänge för att lugnt och tryggt finnas i Falun. Borde inte Polisen, Räddningstjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sjukvården mfl flytta från Borlänge för att slippa de problem som Borlänge omgärdas med?

  Till sist Jonny, hur kommer det sig att Falun överhuvudtaget vill samarbeta i regionala frågor med en stad med sådant dåligt rykte? Är inte Falun värd en bättre samarbetspartner än Borlänge!!!

  Jean-Marie Skoglund

 4. Jean-Marie Skoglund says:

  Hej Jonny
  Jag har varit verksam vid Högskolan Dalarna (HDA) under en längre tid. Du liksom många andra målar upp en bild att det är ytterst svårt att rekrytera forskare och studenter till Borlänge. Jag har hört detta sedan jag kom till HDA år 2000. Trots detta finns det akademiska miljöer i Borlänge som håller väldigt hög akademisks nivå, såsom statistik, kulturgeografi, data och materialteknik. Statistik tillhör de få ämnen vid HDA som har rätt till doktorsexamen och flera av de nämnda ämnena i Borlänge har en stor andel extern forskning osv. Så specifikt vari ligger problemen med att rekrytera kompetent personal till HDA med placering i Borlänge? När det gäller studentrekrytering så har du rätt, Borlänge har inte det bästa ryktet. Bör HDA lämna Borlänge för det? Hur skulle se ut om andra orter med liknande rykte och problem som Borlänge, skulle få domen att högskolan skulle flytta? Eskilstuna, Malmö, Norrköping, Södra delarna av Stockholm. På dessa orter har högskolans närvaro och utveckling utgjort en stor skillnad för att vända bilden av dessa städer. Däremot har HDA under de senaste 15-20 åren minskat sitt engagemang i Borlänge istället för att stärka sin närvaro i en stad med problem. Jag skulle vilja påstå att en stark engagerad högskola är en av de faktorer som kan bidra till att vända på bilden av en stad med problem. Jag har varit bosatt i Umeå sedan slutet av 1980-talet. Tänk om universitetsledningen i Umeå hade avsett att flytta utbildning till Skellefteå med motiveringen, Umeås dåliga rykte under en period ”Hagamanne”? Istället stärkte Umeå universitet sitt lokala engagemang under denna period, när oroliga föräldrar skulle skicka sina barn för att studera i Umeå.

  Du och HDA:s ledning målar upp en bild av Borlänges rykte som ett av de stora problemen för HDA. Utifrån detta kan man fundera om inte fler myndigheter och service borde lämna Borlänge för att lugnt och tryggt finnas i Falun. Borde inte Polisen, Räddningstjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sjukvården mfl flytta från Borlänge för att slippa de problem som Borlänge omgärdas med?

  Till sist Jonny, hur kommer det sig att Falun överhuvudtaget vill samarbeta i regionala frågor med en stad med sådant dåligt rykte? Är inte Falun värd en bättre samarbetspartner än Borlänge!!!

  Jean-Marie Skoglund