Falu kommuns befolkningstillväxt kräver nya bostäder och bostadsområden

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Falu kommuns befolkningstillväxt kräver nya bostäder och bostadsområden

avverkning för villor_rev160224_utbyggnad lilla källvikenEn ”besviken falubo” beskriver i en insändare Falu-Kuriren och Dala-Demokraten hur denne uppfattar Faluns expansion som ”förödelse” och tar upp de avverkningar som görs för nya bostäder i Lilla Källviken.

Jag håller med insändaren att stora avverkningar aldrig är vackra och att det för närboende blir en stor förändring. I det aktuella fallet pågår en löpande utbyggnad i Galgberget och Lilla Källviken utifrån översiktliga planer som formades redan i slutet på 1980-talet. Detaljplanerna har beslutats de senaste åren efter samråd som kringboende inbjudits till. I Lilla Källviken har även Mark- och miljödomstolen prövat frågan.

Avverkningarna följs av gatuutbyggnader, iordningställande av tomter mm. Vi försöker ta bort så lite skog som nödvändigt, men det är oundvikligt att det uppfattas som stora ytor. Fullt utbyggt kommer det finns cirka 350 bostäder i Lilla Källviken. I planeringen har det också tagits hänsyn till att det ska finnas skog och grönområden där även motionspår, andra stråk och lekskogar värnas. Golfbanan är nu fullt utbyggd och där är det reglerat hur allmänheten ska kunna passera och vistas i närheten.

Sammantaget blir det här en attraktiv del av Falun med närhet inte bara till skog, motionsspår och golfbana, utan också slalombacke och Runns utbud av aktiviteter.

Falu kommun växer snabbt just nu. 2016 ökade befolkningen med över 500 invånare. Staden förtätas och det byggs på olika platser i kommunen men den stora utbyggnadsriktningen är mot Borlänge. Det innebär att det med stor sannolikhet kommer att bli fler bostäder i området. Ett tips är att ta del av förslaget till ny fördjupad översiktsplan som snart går ut på samråd till alla. Från början av februari kommer info att finnas på www.falun.se/föp

Beskrivning till kartbilden: De gröna gatorna är utbyggda och där har villorna och radhusen i stort sett byggts klart. De rosa gatorna är också utbyggda men här är flera tomter ännu obebyggda. För övriga området har avverkningar gjorts och här kommer gatorna att byggas ut under 2017-18.  

Comments are closed.